Statsbudsjettet: 10 millionar til ordboksarbeid

Av Forskerforum

Publisert 8. oktober 2018

Regjeringa føreslår i alt 10 millionar kroner til ordboksarbeid i 2019. Seks av millionane går til revidere rettskrivingsordbøkene Bokmålsordboka og Nynorskordboka, eit samarbeid mellom Språkrådet og Universitetet i Bergen (UiB).  UiB får òg to millionar til arbeidet med å digitalisere Norsk Ordbok (NO).

Dessutan kjem prosjektet Det Norske Akademis Ordbok (NAOB) no inn på statsbudsjettet, med eit tilskot på to millionar kroner, alt ifølgje ei pressemelding frå Kulturdepartementet. 

– Norsk språk blir dokumentert i dei store digitale ordbøkene, Det Norske Akademis Ordbok (NAOB) og Norsk Ordbok (NO). Det er viktig at slik dokumentasjon av norsk held fram, og at ordbøkene blir digitalt tilgjengelege, seier kulturminister Trine Skei Grande i pressemeldinga. Ho held fram at dokumentasjon av norsk språk er ei nasjonal oppgåve for Noreg som kulturnasjon.