stockholm-satser-internasjonalt

Fakta

Array

 

Stockholms universitet vil satse 100 millioner svenske kroner på et ekstraordinært tiltak for å styrke internasjonaliseringsarbeidet, skriver University World News.

Ifølge universitetets rektor, Kåre Bremer, skal satsingen styrke universitetets posisjon og møte kravene fra en økende globalisert forsknings- og høyere utdanningssektor.

Midlene skal blant annet brukes til 50 forskningsterminer i utlandet, 25 postdoktorstillinger til internasjonale medarbeidere, rekruttering av internasjonale forskere og studenter, og bilaterale samarbeidsavtaler.