- Lik rett til utdanning skal gjelde for alle, også de som tar personlige valg politikerne synes det er vanskelig å forstå eller ikke liker.

Det sier Marianne K. Andenæs, leder av Norsk studentorganisasjon (NSO) i en pressemelding.

Mandag foreslo regjeringen å forby ansiktsdekkende plagg i barnehager og på skoler, universiteter og høyskoler. 

Norsk studentorganisasjon (NSO) er uenig i forslaget.

– Dersom et enkelt klesplagg ikke er til hinder for gjennomføring av undervisning, er det heller ikke grunnlag til å forby det. Det må ligge en faglig vurdering til grunn dersom vi skal hindre enkeltpersoner fra å kle seg som de selv ønsker ved høyere utdanningsinstitusjoner, sier Marianne K. Andenæs

 

NSO mener at alle fritt skal kunne bære ulike klesplagg eller symbol, så lenge de ikke er til hinder for gjennomføring av undervisning og praksis. De mener at hvis klesplagg skal forbys, må det ligge en sterk og faglig vurdering til grunn. Dersom det er enkelte studieprogram der heldekkende plagg vil være til hinder for undervisning eller praksism må dette komme tydelig frem i informasjonen om studieprogrammet og emnet. Et slik vedtak skal kunne overprøves av styret ved den enkelte institusjon, skriver organisasjonen.

– Et generelt nasjonalt forbud mot heldekkende hodeplagg i høyere utdanning er en dårlig og forhastet løsning på en utfordring som omfatter svært få, men vil ha sterke konsekvenser for de det gjelder. Lik rett til utdanning skal gjelde for alle også de som tar personlige valg politikerne synes det er vanskelig å forstå eller ikke liker, mener NSO.

– Dersom årsaken ligger i tvang, sosial kontroll eller undertrykkende holdninger, må dette selvsagt adresseres. Likevel mener NSO at dette ikke løses ved generelle forbud som kan dytte enkeltpersoner bort fra de mulighetene som ligger i utdanning.