Studentene stryker mindre under korona
LUKK

Studentene stryker mindre under korona

Av Jørgen Svarstad

Publisert 31. august 2020

Ved syv universiteter og høyskoler har strykprosenten gått ned, skriver Khrono. Det kan ha sammenheng med at studentene har jobbet mer med studiene, at det har blitt lempet på kravene eller at alle hjelpemidler er tillatt på eksamen.

Strykprosenten gikk ned med en til to prosentpoeng ved de sju universitetene og høgskolene Khrono har vært i kontakt med.

Ved Universitetet i Oslo (UiO), Oslomet, Høgskolen i Molde, Høgskulen på Vestlandet, UiT Norges arktiske universitet, Nord universitet og Universitetet i Agder (UiA) var det færre studenter som strøk på eksamen våren 2020 enn våren 2019.

Annonse

Professor Kjetil A. van der Wel, som har forsket på hvordan norske studenters studiehverdag ble påvirket av korona, lanserer tre hypoteser:

«Egeninnsats-hypotesen»: Kanskje har studentene brukt den tiden fornuftig og vært bedre forberedt enn før.

«Det har blitt lempet på kravene-hypotesen»: Kanskje studentene ikke ble like strengt vurdert i år, blant annet fordi lærerstedene ønsket å få flest mulig gjennom.

«Lettere vurderingsform-hypotesen»: Ved hjemmeeksamen har man alle hjelpemidler tilgjengelig. Hvis det er den samme oppgaven og vurderingskriteriene ikke er endret, kan det gi mildere vurderingsutfall.

Prorektor for utdanning ved OsloMet, Nina Waaler, legger til at det kan hende overgang til bestått/ikke bestått kan påvirke styrkprosenten.

– En nedgang på en til to prosentpoeng er ikke veldig dramatisk. Strykprosenten holder seg ikke konstant fra år til år, men det er interessant at tendensen er så entydig ved en rekke læresteder, sier professor i pedagogikk ved Universitetet i Oslo og Nifu, Bjørn Stensaker.

Les også: