Unio vil ikke godta lønnsoppgjør som gir lavere kjøpekraft
LUKK
Annonse
Annonse

Unio vil ikke godta lønnsoppgjør som gir lavere kjøpekraft

Av Jørgen Svarstad

Publisert 13. april 2021

– Vi skal ha en klar reallønnsutvikling i år, sier Unio-leder Ragnhild Lied.

I helgen ble LO, NHO og YS enige om årets sentrale lønnsoppgjør for de såkalte frontfagene.

Etter at frontfagene har landet sitt oppgjør står nå resten av arbeidslivet for tur, og de største er oppgjørene i offentlig sektor.

Annonse

I frontfagsoppgjøret ble partene enige om en ramme på 2,7 prosent, noe som ligger under forventet prisvekst. Det betyr lavere kjøpekraft for LOs medlemmer.

Det vil ikke Unio, hovedorganisasjonen for universitets- og høyskoleutdannede, akseptere for sine lønnsoppgjør. Forskerforbundet, Utdanningsforbundet, Norsk Sykepleierforbund og Politiets Fellesforbund er blant forbundene som ligger under Unio.

– Den rammen de er kommet fram til, holder ikke for oss i år. Vi skal ha en klar reallønnsutvikling i år, sier Unio-leder Ragnild Lied til NRK.

I fjor forholdt offentlig sektor seg til frontfagsrammen som ble satt. Privat sektor gikk langt over. Lied hevder til NRK og i Klassekampen at dette er et viktig bakteppe.

– Det er viktig å minne om hva som skjedde i fjor. De var veldig opptatt av å minne oss om å holde oss til ramma. Det var bare offentlig sektor som gjorde det, sier hun.

– Frontfagsramma skal være normgivende over tid, men en må se hvilke utfordringer de enkelte tariffområdene står i. Det må være utgangspunktet for våre forhandlinger, sier Ragnhild Lied til Klassekampen.

Les også: