--universitetene-overlever-mooc

Fakta

 

  • Midlertidig åremålsstilling på to til fire år
  • Skal kvalifisere til toppstilling
  • Er unntatt regelen i lovverket om fast ansettelse
  • Man kan bare jobbe en periode ved samme institusjon

VERDEN: Da MOOC-bølgen skyldte over universitetene, ble institusjonenes eksistens truet. Men to år senere står mursteinsbyggene fortsatt, nærmest upåvirket av den spådde tsunami av internettformidlet kunnskap, skriver innovasjonsdirektør David Glance ved University of Western Australia i The Conversation.

Han går i rette med frykten for åpne nettundervisningskurs ved å vise til at lite har endret seg.

Han mener at en av årsakene er at nettkurs er uforpliktende. Bare mellom to og fjorten prosent fullfører.