Universitetsdirektør trekker seg

Av Forskerforum

Publisert 29. januar 2014

Direktøren ved Universitetet i Bergen trekker seg under uklare omstendigheter.

universitetsdirekt-r-trekker-seg


– Jeg er glad for at Elvebakken blir på universitetet, sier rektor Dag Rune Olsen.

Fakta
  • Det treårige prosjektet greier ut spørsmålet om eit tettare samarbeid eller ein fusjon mellom Høgskolen i Telemark (HiT) og Universitetet i Agder (UiA).
  • Endeleg sluttrapport er venta 25. mars.
  • Saka blir send på høyring internt og eksternt 9. april.
  • Fusjonsspørsmålet blir avgjort av dei to styra ved UiA og HiT 18. juni.

Kari Tove Elvebakken varslet tirsdag sin avgang som universitetsdirektør ved Universitetet i Bergen. Ifølge universitetsavisen På Høyden vil Rektor Dag Rune Olsen ikke kommentere årsaken til avgangen, men skriver i en pressemelding at «Rektoratet har etablert endrede relasjoner i den administrative ledelsen. Elvebakken respekterer dette, men har likevel ønsket å fratre som universitetsdirektør.»

Går inn i vitenskapelig stilling

Elvebakken ble hentet til direktørjobben i 2007, fra stillingen som direktør for Rokkansenteret. Hun vil fortsette ved universitetet i stilling som professorstipendiat med virkning fra 1. april.

– Jeg har ingen kommentar utover det som står i pressemeldingen, men gleder meg til å ta opp min vitenskapelige virksomhet, sier Elvebakken til På Høyden.

Avisen spekulerer på om det er samarbeidsproblemer som kan være årsaken til den plutselige avgangen. På Høyden hevder at Elvebakken har vært kritisert av fagavdelingene for å være for detaljstyrende, og lite innstilt på dialog dersom direktører eller administrativt ansatte har vært uenige med universitetsdirektøren. Samtidig får Elvbakken skryt for å ha vært en svært dyktig og handlingsorientert leder med god oversikt og styring. Hun får også ros fra flere hold for å ha vært konstruktiv i prosessen som endte med hennes avgang.

Beklager avgangen

Økonomidirektør Kjell Bernstrøm vil fungere som universitetsdirektør ut året, med forbehold om at dette blir godkjent av styret. Han vil gradvis ta over arbeidsoppgavene til Elvbakken.

– Min lederstil er å involvere fagavdelingene og bruke den kompetansen som finnes. Jeg vil være lite detaljorientert. Jeg er veldig opptatt av at vi skal ha en åpen dialog om de sakene som kommer, og få det frem dersom det er nyanseforskjeller mellom hva universitetsdirektøren og fagavdelingene mener, sa Bernstrøm på et stormøte ved universitetet.

Rektor Dag Rune Olsen sier han beklager at Elvebakken trekker seg.

– Jeg er glad for at hun blir på universitetet, og vil takke henne for den store innsatsen hun har gjort i stillingen som universitetsdirektør gjennom mange år, sier han.