Utviste forskere til sak mot Norge

Av Forskerforum

Publisert 25. august 2015

PST mener en iransk og kinesisk forsker ved Universitetet i Agder utviklet kinesiske våpen.

Fakta
 • BIG INSIGHT – Statistics for the knowledge economy (Norsk Regnesentral)
 • SFI Metal Production (NTNU)
 • C3 – Centre for Connected Care (Oslo Universitetssykehus)
 • EXPOSED – Exposed Aquaculture Operations (SINTEF Fiskeri og havbruk AS)
 • FOODS – Foods of Norway (NMBU)
 • CtrlAQUA – Centre for Closed-containment Aquaculture (Nofima AS)
 • Klima 2050 | Risk reduction through climate adaptation of buildings and infrastructure (SINTEF)
 • CASA – Centre for Advanced Structural Analysis (NTNU)
 • Center for innovative ultrasound solutions for health care, maritime, and oil & gas industries (NTNU)Subsea production and processing (NTNU)
 • Center for Offshore Mechatronics (Universitetet i Agder)
 • Centre for Scalable Data Access (Universitetet i Oslo)
 • Manufacturing - Sustainable Innovations for Automated Manufacturing of Multi-Material Products
 • (SINTEF Raufoss Manufacturing AS)
 • Centre for Integrated Remote Sensing and Forecasting for Arctic Operations (UiT – Norges arktiske universitet)
 • SFI Smart Maritime - Norwegian Centre for improved energyefficiency and reduced emissions from the maritime sector (MARINTEK AS)
 • Industrial Catalysis Science and Innovation for a competitive and sustainable process industry (NTNU)
 • MOVE – Marine Operations Center (Høgskolen i Ã…lesund)

Mandag startet rettssaken i Oslo tingrett der to forskere ved Universitetet i Agder (UiA) har gått til sak mot Justisdepartementet etter at de ble utvist fra Norge, melder TV 2.

Knyttes til utvikling av missiler

En iranskfødt forsker som har vært professor ved UiA siden 2009 og hans kinesiske assistent skal ifølge Politiets sikkerhetstjeneste (PST) bidratt til utvikling av avanserte kinesiske våpen. Det er i så fall et brudd på eksoprtkontrollreglene, som regulerer hva slags teknologi som kan eksporteres til ulike land.

Ifølge TV 2 hevder professoren at han ikke har bidratt med kunnskap til militær anvendelse, og at kontakten han har hatt med kinesiske vitenskapsmenn har vært innenfor rammen av publiserte fagartikler.

Regjeringsadvokaten viser imidlertid i sitt prosesskriv til opplysninger som har fremkommet i en rapport fra Forsvarets forskningsinstitutt fra juni 2013 og et brev fra PST til Justisdepartementet, der det anføres at forskningen først og fremst har hatt militær anvendelse.

– Professoren er involvert i kunnskapsoverføring til Kina. Det er ikke det forhold at det er Kina som er grunnlaget for saken, men forskningens tilknytning til missiler og de kinesiske forskerne som er involvert. For norske myndigheter er dette en alvorlig sak, sa regjeringsadvokat Ingrid Skog Hauge i Oslo tingrett.

Mye hemmelighold

Ifølge Fædrelandsvennen er deler av rettssaken unntatt offentlighet av hensyn til nasjonale interesser. I denne delen av rettssaken blir de to forskerne representert av advokat Aase Karine Sigmond, som er oppnevnt som særskilt advokat.

Sigmond, som også var til stede i retten mandag, har ikke lov til å diskutere materialet hun har fått innsyn i med de to advokatene som representerer UiA-forskerne i den åpne delen av rettssaken.

Advokat for den iranskfødte forskeren Arild Humlen mener hemmeligholdet kan bidra til at hans klient ikke får en rettferdig rettergang, skriver Fædrelandsvennen.

Begge forskerne oppholder seg nå utenfor Norge og skal forklare seg via Skype. Professoren er fortsatt ansatt ved UiA, men oppholder seg i Tyskland. Den kinesiske forskeren oppholder seg fort tiden i Kina.