Annonse
Holbergprisen 980x150
Annonse
Holbergprisen mobil

Varsel om trakassering ved Munch-museet

Av Forskerforum

Publisert 30. oktober 2012

Kommunen har mottatt trakasseringsvarsel mot museumsdirektøren. - Munch-museet har utfordringer med arbeidsmiljøet, mener Forskerforbundet.

Fakta

 

SFF-ordningen har et særlig fokus på langsiktighet. Mens ordinære bevilgninger vanligvis gis for en treårsperiode, har SFF-ene mulighet for støtte i inntil ti år. Dette gir institusjonene rom til å omstrukturere sine forskningsmiljøer og utvikle nye samarbeidsforhold.

I 2002/2003 ble de første 13 sentrene opprettet. I 2007 ble ytterligere åtte sentre etablert. Samtlige ble videreført etter midtveisevalueringene. SFF ble utlyst for tredje gang i 2011 og 13 nye sentre vil opprettes fra 2013, som vil dele 207 millioner kroner i året.

 

Mens fremtiden til Munch-museet fortsatt er i det blå, opplever ansatte en tøff arbeidssituasjon ved Munch-museet, melder Aftenposten. Ifølge avisen er det nylig sendt inn varsler om trakassering til Oslo kommune med begrunnelse i direktør Stein Olav Henrichsens lederstil.

Utfordrende

Tillitsvalgt Lars Toft-Eriksen sier at museet har utfordringer når det gjelder arbeidsmiljøet. Han vil ikke kommentere konkrete personalsaker, men han har også hørt at ansatte har sendt trakasseringsbemerkninger til kommunen. Han vil ikke gå inn på hvor mange det kan dreie seg om.

– Forskerforbundet opplever at omorganiseringsprosessen museet har vært gjennom siste året, har vært utfordrende, men mange opplever den også som positiv for arbeidsmiljøet, sier Toft-Eriksen som mener usikker økonomi og usikker fremtid bidrar til uro.

Tærer på de ansatte

– Det er en situasjon som tærer mye på de ansatte. Vi opplever det frustrerende å være gjenstand for det politiske spillet som vi har opplevd det siste året, sier han.

Administrasjons- og økonomidirektør Henrik Svalheim er HR-ansvarlig ved museet, og forteller at det i fjor og i år har blitt gjennomført en medarbeiderundersøkelse ved Munch-museet. Blant de områdene som scorer dårligere enn i fjor er «stolthet over egen arbeidsplass».

– Dette kommer nok blant annet av at vi har hatt et sterkt fokus på hvor dårlig det står til ved vårt gamle museum, noe som også har kommet tydelig frem i media, sier han.

Stramme rammer

Ifølge den samme undersøkelsen scorer også «faglig og personlig utvikling» dårligere enn i Kommune-Norge for øvrig.

– Vi har høyt kvalifiserte medarbeidere med høye ambisjoner for museet, som på grunn av rammer som er mye strammere enn forventningene, ikke får utløp for disse ambisjonene, sier Svalheim.

Direktør Stein Olav Henrichsen sier til Aftenposten at han ikke ønsker å kommentere personalsaker, men at han generelt opplever at de ansatte har en positiv holdning til ham som leder.

– Jeg vet imidlertid også at en del ikke har fått de oppgavene og det ansvaret som de ønsket seg, men som leder må jeg akseptere at ikke alt kan være optimalt, og heller sørge for at medarbeiderne får interessante oppgaver og mulighet for utvikling, sier Henrichsen.

Må kutte kostnader

Han mener arbeidsmiljøet ved museet påvirkes av situasjonen etaten er i. Nylig har museet varslet at de må kutte i utgiftene for å nå budsjettforslaget som så langt er foreslått fra politisk hold i kommunen.

– Jeg tror arbeidsmiljøet her blir noe preget av at et museumsbygg som vi var godt i gang med, ble utsatt. Nå må vi også kutte i kostnadene både i år og neste år. Det er høye ambisjoner på museet og det skal det være, men det er ting vi ikke får gjort, og ting som må utsettes. Det er vanskelig å si helt konkret hvordan de ansatte oppfatter dette, men jeg tror de fleste har slått seg til ro med at vi får økte ressurser når et vedtak endelig fattes, sier han og legger til at det er gjort tiltak for å bedre det fysiske og psykososiale arbeidsmiljøet.