Nord universitet: – Vi har blitt lurt og tvunget inn i en fusjon
LUKK

Nord universitet: – Vi har blitt lurt og tvunget inn i en fusjon

Av Jørgen Svarstad

Publisert 24. april 2019

Det har vært en tung dag på jobben for de ansatte ved Nesna-campusen til Nord universitet.

Rektor ved Nord universitet Hanne Solheim Hansen la onsdag frem en rapport med forslag til ny studiestruktur. Ifølge forslaget skal campusen på Nesna, som ligger på Helgeland i Nordland, legges ned som studiested. De rundt 80 ansatte må eventuelt bli med til Bodø.

Det har vært en tung dag på jobben for Morten Mediå, som er tillitsvalgt for Forskerforbundet på Nesna. Klokken ti fikk de ansatte beskjeden på et allmøte.

– Folk reagerte med sjokk og vantro, kan man vel si. Selv om vi har ventet på det, forteller han.

Annonse

Statsråden presset på for fusjon

Det er bare tre år siden Høyskolen i Nesna fusjonerte med Universitetet i Nordland og Høgskolen i Nord-Trøndelag. Daværende kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) hadde presset på for at Nesna skulle fusjonere med ett av universitetene i Nord-Norge.

– I gamle dager, da det fantes anstendighet blant politikere, ville man ha sagt at her må staten inn. For det er staten som har satt dette i gang. Vi har blitt lurt og tvunget inn i en fusjon. I fusjonspapirene står det at alle studiesteder skal utvikles videre. Vi føler oss grundig lurt, sier Mediå.

– Enormt tap

På campusen utdannes lærere og barnehagelærere. Her er også noen tilbud innen spesialpedagogikk. Det er for det meste samlingsbasert undervisning, som gjerne innebærer at studentene er samlet seks til åtte uker i året.

«Dette gir svakt grunnlag for å opprettholde et fagmiljø. I forhold til antall kandidater og forskningsproduksjonen, har infrastrukturen på Nesna en kostnad som ikke kan forsvares», heter det i rapporten om fremtidig studiestruktur.

Studentene deres har ofte familie og jobb ved siden av studiene, og de bor i andre kommuner. Mediå sier at det er få andre som har slike tilbud.

– Mange av studentene er fra Helgeland og vil kunne få jobb i sine hjemkommuner. For Helgeland vil tapet være enormt. Du kan dra til Trondheim å ta utdanning, men da er det ikke sikkert du kommer tilbake, sier Mediå.

Ansatte har tatt doktorgrad

Mediå forteller de ansatte på Nesna har et stort engasjement for lærerutdanningen. De har lagt seg i selen for å oppfylle nye krav til kompetanse og forskning.

– Da vi var vanlig høyskole, var det ikke så enormt fokus på forskning. Det har endret seg. Men folk har hevet seg rundt, tatt doktorgrad og blitt førstelektorer. Mange har jobbet veldig mye overtid for at studentene skal få den utdanningen de skal ha. Folk brenner for lærerutdanningen, sier han.

Tror mange ikke blir med til Bodø

Mediå tror mange ikke ønsker å bli med til Bodø.

– Jeg tror mange som sitter med verdifull kompetanse innenfor lærerutdanningen, kommer til å jobbe andre steder enn Nord universitet. Det handler om en slags lojalitet. Når man legger ned Nesna, forsvinner lojaliteten. Jeg tror det kommer til å bli en kompetanseflukt. I verste fall får ikke universitetet nok kompetanse til å tilby lærerutdanning. Det kan bli et kjempeproblem for universitetet, sier han.

Rapporten vil flytte Nesnas lærerutdanning til Bodø for å gi «nødvendig faglig konsentrasjon». Fagmiljøet skal bli sterkere og mer robust.

Ifølge rapporten har Nesna disse utfordringene:

  • Fagmiljøer med lav forskningsproduksjon.
  • Kun samlingsbaserte utdanninger og svært få tilstedeværende. studenter Få kvalifiserte søkere til fornying av fagmiljøet Svært lav tilgang på godt kvalifiserte studenter.
  • Svært høye kostnader til lokaler og infrastruktur, og spesielt i forhold til resultater som oppnås.
  • Les også: