Elsykkel i stedet for lønn? Ikke på min vakt!
LUKK

Elsykkel i stedet for lønn? Ikke på min vakt!

Av Guro Elisabeth Lind, leder av Forskerforbundet.

Publisert 18. november 2020

Våre medlemmers utdanning, kompetanse og ansvar skal belønnes med kroner inn på konto, og ikke med en elsykkel i garasjen, skriver Guro Elisabeth Lind.

Vi har dårlig tid hvis vi skal klare å hindre katastrofale konsekvenser av de menneskeskapte klimaendringene. Alle gode krefter i samfunnet må bidra – selvsagt også fagforeningene. Som det heter: «There are no jobs on a dead planet».

To kommentarer i forrige nummer av Forskerforum setter nettopp søkelyset på klimaarbeid i arbeidslivet. Redaktør Kjetil Brottveit skriver om klima som salderingspost, og hvordan fagbevegelsen må sette klimaarbeidet høyere på dagsordenen. Unios sekretariatssjef Jon Olav Bjergene skriver om hvordan tariffavtalene kan bli grønne verktøy.

I begge kommentarene dukker tilskudd til elsykler for ansatte opp som eksempel.

Som leder for en fagforening som kjemper for bedre lønn og arbeidsvilkår for kunnskapsarbeidere, har jeg behov for å gi en veldig tydelig beskjed: Våre medlemmer skal ha lønn som fortjent, og økonomisk frihet til å ta sine egne (grønne) valg. Deres utdanning, kompetanse og ansvar skal belønnes med kroner inn på konto, og ikke med en elsykkel i garasjen.

Brottveit og Bjergene er godt voksne arbeidstakere i trygge jobber. Mange av våre medlemmer er ikke det. Vi organiserer unge forskere som går årevis i midlertidige stillinger, og som sakker akterut i lønnsutviklingen sammenlignet med andre yrker i offentlig sektor som krever kortere utdanning. De samme unge forskerne skal jobbe til de er godt over 70 for å nå den samme pensjonen som sine foreldre.

En elsykkel hjelper lite når du jakter på ditt første boliglån. Våre unge forskere skal ha lønn som fortjent. I kroner og øre.

Klimaarbeidet bør forsterkes på andre måter. Miljøvennlig forbruk bør belønnes, og miljøskadelig forbruk avgiftsbelegges, gjennom vedtak i Stortinget. Som fagforening kan vi få til endringer både på arbeidsplassene og på nasjonalt nivå. Nylig ble bærekraft og miljø tatt inn i tariffavtalen i staten, noe vi i Unio med glede støttet. Også Forskerforbundet har satt i gang et større arbeid for å styrke vårt arbeid med bærekraftsmålene, og redusere vårt klimaavtrykk.

Vi må alle prioritere grønne løsninger, men våre medlemmers rettmessige andel av lønnsveksten skal de jaggu få bestemme over selv.

Les også:

Annonse