Her publiserer de ansatte mest. Se hele listen.
LUKK

Her publiserer de ansatte mest. Se hele listen.

Av Jørgen Svarstad

Publisert 7. april 2022 kl. 12:02

For tredje år på rad ligger Norges Idrettshøgskole på publiseringstoppen.  

Torsdag ble det offentliggjordt nye tall i databasen DBH på hvor mye norske forskere publiserte i fjor. Publisert forskning telles som kjent ved hjelp av publiseringspoeng, hvor en artikkel i et tidsskrift på nivå 1 gir ett poeng (se fakta nederst i saken).

For tredje år på rad er det Norges Idrettshøgskole (NIH) som ligger øverst, målt i antall publiseringspoeng per faglige årsverk.

Annonse

Nummer to på listen MF vitenskapelig høyskole. Deretter følger Universitetet i Oslo, Universitetet i Bergen og NTNU.

Her er hele listen:

Slik klarer NIH å publisere så mye

Rektor ved Idrettshøgskolen Lars Tore Ronglan sier at de er svært fornøyde med at de klarer å opprettholde så høy publisering.

Han sier det er flere årsaker, og trekker frem bygging av sterke forskergrupper over tid, rekruttering av både internasjonal kompetanse og talentfulle yngre forskere, tett samarbeid med nasjonale og internasjonale samarbeidspartnere og kunnskaps- og erfaringsdeling internt.

lars_tore_ronglan_1500x1500 foto: NIH
Lars Tore Ronglan. Foto: NIH

–  Vi kommer akkurat fra en NIH-forskningskonferanse der så og si alle våre 140 forskere (inkl stipendiater, postdok, førsteam./professorer + forskningsstøtte) presenterte prosjekter, erfaringer og ideer. Vi er en liten institusjon som arbeider hardt for å maksimere småbruksfordelene. Små avstander, kjennskap på tvers av faggrenser og kultur for samarbeid, skriver han i en SMS.

Størst økning i publiseringspoeng per ansatt hadde MF vitenskapelig høyskole (+ 0,31 publiseringspoeng per ansatt), Høgskolen i Østfold (+ 0,22) og Universitetet i Agder (+ 0,20).

Mest ned gikk Fjellhaug Internasjonale Høgskole (-0,51), Høgskulen i Volda (-0,37) og Steinerhøyskolen (-0,27).

Ser man på totalt antall publiseringspoeng, er det neppe noen overraskelse at NTNU, som er Norges største universitet, ligger øverst.

Deretter følger Universitetet i Oslo og Universitetet i Bergen.

Målt i prosentvis økning er det imidlertid Universitetssenteret på Svalbard som gjorde det best. De hadde en økning på 34 prosent. Høgskolen i Østfold hadde nest størst økning, 30 prosent, etterfulgt av Lovisenberg diakonale høgskole.

Fakta om publiseringspoeng

• Når forskere publiserer forskningen i anerkjente kanaler, gir det publiseringspoeng til institusjonen de jobber ved.

• Publiseringspoeng utløser igjen penger fra staten til institusjonen. I 2020 ga ett publiseringspoeng 22 895 kroner.

• Publiseringspoeng beregnes ut fra tre ting: Hvor stor den enkelte institusjons andel av forfatterskapet på publikasjonen er, hva slags publikasjon det er snakk om og om publikasjonen er på nivå 1 eller 2. Publikasjoner på nivå 2 regnes blant de 20 % beste i sitt fagfelt.

• Publisering i et nivå 1-tidsskrift gir ett publiseringspoeng, mens publisering i nivå 2-tidsskrifter gir tre. Artikler i antologier gir 0,7 (på nivå 1) eller ett (nivå 2) publiseringspoeng, mens monografier gir fem (nivå 1) eller åtte (nivå 2).

Les også: