Hva er folkeforskning?
LUKK

Hva er folkeforskning?

Av Asle Olav Rønning

Publisert 19. juli 2023 kl. 13:44

I folkeforskning deltar vanlige folk som ikke er forskere i aktiviteter som gir ny kunnskap. Her er våre beste artikler om temaet.

I folkeforskning deltar vanlige folk som ikke er forskere i aktiviteter som gir ny kunnskap. På engelsk brukes begrepet citizen science.

Folkeforskning kan ofte være et samarbeid mellom publikum og forskere.

I denne artikkelen kan du lese om entusiaster i Bergen som lager egne værstasjoner og samler inn klimadata.

Folkeforskning kan også dreie seg om å lage noe nytt sammen. Forskere ved Universitetet i Sørøst-Norge har samarbeidet med Kragerø videregående skole om å prøve ut dette i praksis.

Innsamling av data fra frivillige er en måte å drive folkeforskning på. Havforsker Alf Ring Kleiven er blant forskerne som nyter godt av dette.

Hva ligger bak utviklingen mot mer folkeforskning? Forsker Scott Bremer ved Universitet i Bergen sier at impulsene blant annet kommer fra EU. Her hjemme er Norges forskningsråd blant pådriverne.

Folkeforskning er også en del av større debatten om åpen forskning, som blir oppmuntret fra sentralt hold. Målet er åpne opp forskningen og gi bedre forståelse for forskning i samfunnet.