Hva skal universitetet på Vestlandet hete? Dette er rektors forslag.
LUKK

Hva skal universitetet på Vestlandet hete? Dette er rektors forslag.

Av Jørgen Svarstad

Publisert 25. april 2022 kl. 13:32

Det enkle er kanskje det beste? På onsdag skal styret ved Høgskulen på Vestlandet bestemme hva de skal hete hvis de blir universitet.

Høyskolen jobber som kjent for å bli universitet, De satser på å sende en søknad i slutten av 2022 eller begynnelsen av 2023. Men hva skal det nye universitetet hete?

Det har kommet 131 innspill, alt fra Fjorduniversitetet og Ivar Aasen universitetet til VestlaMet.

Annonse

En arbeidsgruppe jobbet med fire forslag de så på som høyaktuelle. Disse er:

  •  Universitetet på Vestlandet
  • Universitetet i Vest
  • Vestlandsuniversitetet
  • Fjorduniversitetet

I rapporten de har skrevet, rangerer ikke arbeidsgruppen forslagene, men lister opp fordeler og ulemper. For eksempel er Vestlandsuniversitetet et litt langt ord, og kan oppfattes som en del av fylket, mener gruppen. Fjorduniversitetet er enkelt og lett og skrive, men kan forveksles med turisme, mener de.

– Gir assosiasjoner til reklamebrosjyre

Språkrådet har også uttalt seg. De skriver at det er visse vansker med den geografiske logikken i de tre forslagene som har «Vestlandet» eller «vest» i seg, men ikke så store at de vil utelukke noen av navnene på grunn av det. Men Fjorduniversitetet gir uvilkårlig assosiasjoner til reklamebrosjyrer, og fjorder er ikke unikt for området, bemerker de.

De konkluderer med at de kan godta alle fire, men anser Vestlandsuniversitetet og særlig Universitetet på Vestlandet som mest aktuelle. Om det siste skriver de det er deskriptivt og greit og at det bra at det er bra at det viderefører deler av det gamle navnet.

Men det er ikke til å komme bort fra at det monopoliserer uttrykket «universitet på Vestlandet» og det er litt problematisk å legge beslag på landsdelsnavnet.

Dette anbefaler rektor

På onsdagens styremøte skal høyskolestyret avgjøret navnet.

I sin innstilling til styret anbefaler rektor Gunnar Yttri navnet Universitetet på Vestlandet.

Han viser blant annet til at i innspillsrundene med interne og eksterne er det dette navnet som har fått best oppslutning.

Rektoren skriver:

«Tilbakemeldingane frå namneinnspelsrunden og fram til no viser eit sterkt ønske om kontinuitet og vidareutvikling av den allereie eksisterande namneprofilen til Høgskulen på Vestlandet. HVL har bygd opp ein rimeleg god kjennskap i samfunnet, og det kan vere ein fordel at denne blir ført vidare. Å innføre eit nytt namn vil krevje ressursar og arbeid over lang tid. HVL «eig» allereie omgrepet Vestlandet i marknadsføringssamanheng overfor sine viktigaste målgrupper.»

Les også: