Annonse
Holbergprisen 980x150
Annonse
Holbergprisen mobil

Iselin Nybø vil ikke stanse nedleggelse av Nesna

Av Aksel Kjær Vidnes

Publisert 27. juni 2019

Statsråden viser til at universitetene har ansvaret for sin egen organisering.

– Jeg vil ikke overprøve det vedtaket som styret har fattet, jeg forholder meg til at styret var nærmest enstemmig.

Det sier statsråd for forskning og høyere utdanning Iselin Nybø (V) til VG.

Universitetene skal ha ansvaret

Hun vil dermed ikke endre på vedtaket som universitetsstyret ved Nord universitet fattet onsdag 26. juni, som innebærer å legge ned studiestedene i Nesna og Sandnessjøen.

Overfor VG minner hun om at Stortinget har gitt universitetsstyrene ansvaret for sin egen organisering. Nybø har fått kritikk både fra rektorer om at hun har gitt signaler til styret ved Nord universitet om at universitetet må ivareta de regionale hensynene, og hun har fått krav fra politisk hold om å gripe inn.

– Et enstemmig storting har sagt at det er styret ved universitetene som skal ha ansvaret for organiseringen av hvert enkelt universitet. På den ene siden blir jeg kritisert for manglende signaler og ikke å være inngripende nok, på den andre siden blir jeg kritisert for å gi for sterke føringer. Jeg er uansett glad for at styret fattet et vedtak som er i tråd med innstillingen fra rektor, sier Nybø til avisa.

SV har allerede fremmet forslag for Stortinget om å omgjøre et nedleggingsvedtak, og Arbeiderpartiet ønsker også å fremme et forslag for Stortinget om at regjeringen må følge opp strukturmeldingen med en plan for hvordan desentralisert utdanning skal tilbys over hele landet.

– Ikke godt nok vurderingsgrunnlag

Lærestedet Nesna har i dag primært studenter som tar såkalt desentralisert utdanning, som innebærer at de bor hjemme, og tar utdanningen på fulltid via fjernundervisning, og med samlinger noen uker i året på Nesna.

Det var en av innvendingene til styremedlem Lisbeth Flatraaker, som var den eneste i universitetsstyret som ønsket å utsette beslutningen om nedleggelse av Nesna. Hun understreket behovet for desentralisert og samlingsbasert utdanning på Helgeland.

– Med tanke på konsekvensene en nedleggelse vil få, opplever jeg at det ikke er godt nok vurderingsgrunnlag, sa hun om rektors forslag om nedleggelse. Likevel endte hun med å stemme for en nedleggelse etter at hennes eget forslag om å utsette en beslutning om Nesna hadde falt.

Torsdag vil ledelsen ved Nord universitet dra til Nesna for å informere de ansatte om beslutningen. Rundt 120 ansatte blir berørt av nedleggelsen.

LES OGSÅ: