Norge har sagt nei til Elsevier. Forskere må regne med å miste tilgangen til 2400 tidsskrifter.
LUKK

Norge har sagt nei til Elsevier. Forskere må regne med å miste tilgangen til 2400 tidsskrifter.

Av Jørgen Svarstad

Publisert 12. mars 2019 kl. 11:52

Norske forskningsinstitusjoner klarte ikke å bli enige med ny avtale med Elsevier, som er verdens største vitenskapelige forlag .

«Tilbudet fra Elsevier er langt fra å oppfylle kravene fra Norge om åpen tilgang til forskningsartikler. Det er heller ingen bevegelse i avtalens periode mot å betale for publisering istedenfor å betale for lesetilgang. Avtalen med Elsevier blir derfor ikke fornyet for 2019», skriver Unit (Direktoratet for IKT og fellestjenester for høyere utdanning og forskning) i en pressemelding.

Ved nyttår gikk avtalen mellom 44 norske forskningsinstitusjoner og forlaget Elsevier ut. Direktoratet Unit har forhandlet med forlaget på overtid frem til nå. Det har ikke ført frem. Tirsdag sendte Unit ut en pressemelding om at avtalen ikke blir forlenget. Det betyr at norske forskere etter alt å dømme mister tilgang til de rundt 2400 tidsskriftene som de frem til nå har hatt tilgang til.

—Vi må forvente at de kutter tilgangen, sier direktør for forskningstjenester Katrine Weisteen Bjerde i Unit til Forskerforum.

Elsevier utgir blant annet de prestisjetunge medisinske tidsskriftene The Lancet og Cell. 

Det er først og fremst artikler publisert i 2019 som kuttes. Mange  vil fortsatt kunne lese gamle artikler. Dette fordi institusjoner har hatt individuelle avtaler som gir dem tilgang bakover i tid. Hva de får tilgang til, varierer mellom institusjoner. Unit oppfordrer forskere og andre som trenger tilgang til artikler som ikke er dekket av en slik arkivavtale, oppfordres til å henvende seg til sin institusjons bibliotek for å få hjelp.

Norge kom med nye krav

Grunnen til at det ikke ble noen avtale, er at Norge har kommet med nye krav om åpen publisering. Regjeringen har nemlig som mål at alle at alle norske vitenskapelige artikler finansiert av offentlige midler, skal være åpent tilgjengelige innen 2024. Hovedmålet er å gå fra å betale for å lese artikler via abonnement til å betale for å få publisert artikler som er åpent tilgjengelige.
Unit skriver i pressemeldingen at de har forhandlet ut fra disse prinsippene:
  •  Artikler med korresponderende forfattere fra Norge skal være åpent tilgjengelig ved publiseringstidspunktet
  •  Åpen publisering skal ikke øke totalkostnadene i avtalene
  • Full åpenhet i lisensvilkår, kostnader og forretningsmodeller
  • *Permanent tilgang til innhold publisert i abonnementstidsskrift
  • Det skal vises bevegelse mot avtaler der kostnader er knyttet til volum på norske institusjoners publisering

«Til tross for gode diskusjoner underveis er tilbudet fra Elsevier fremdeles så langt fra å tilfredsstille prinsippene over, at det er umulig å akseptere det. Det blir dermed ikke inngått noen avtale for 2019, men dialogen fortsetter», står det i pressemeldingen.

Rektorene ved universitetene i Bergen og Oslo og NTNU stiller seg bak beslutningen.

– Det er svært beklagelig at vi ikke kom frem til en akseptabel avtale med Elsevier som står for en stor andel av norsk publisering og er en viktig aktør for oss på veien mot åpen forskning. Vi ønsker å samarbeide med alle forlag for å skape gode rammer for åpen publisering, men av og til står forlagene for langt fra oss, sier prorektor for forskning ved Universitetet i Bergen, Margareth Hagen.

Norske forskere publiserer hvert år omtrent 2000 artikler i Elseviers tidsskrifter. I 2018 betalte de deltakende institusjonene rundt 88 millioner kronene i abonnementskostnader. I tillegg ble det brukt anslagsvis 10 millioner kroner for å frikjøpe artikler i abonnementstidsskriftene og å gjøre disse åpent tilgjengelige.

Les også: