Oslo kommune: Fem ansatte ved Munchmuseet er tatt ut i streik
LUKK

Oslo kommune: Fem ansatte ved Munchmuseet er tatt ut i streik

Av Lina Christensen

Publisert 27. mai 2021 kl. 14:30

647 Unio-medlemmer i Oslo går ut i streik. Det gjelder blant annet ansatte ved Munchmuseet.

Etter over et halvt døgn på overtid brøt Unio Oslo torsdag meklingen med Oslo kommune. 647 Unio-medlemmer går dermed ut i streik fra fredag morgen. Dette er lærere, sykepleiere og andre med høyere utdanning i barnehager, skoler, helseinstitusjoner, museer, NAV og biblioteker. Fem Forskerforbundet-medlemmer ved Munchmuseet er også tatt ut.

Tilbudet fra kommunen var på om lag 2,8 prosent. De andre hovedorganisasjonene, LO, YS og Akademikerne, aksepterte dette tilbudet.

Annonse

– Situasjonen er i ferd med å bli kritisk

Aina Skjefstad Andersen, forhandlingsleder for Unio Oslo, sier hun er skuffet over utfallet. Deres ønske er klar reallønnsvekst.

– Vi beklager at vi måtte gå til dette skrittet i den vanskelige situasjonen Oslo kommunen nå står i. Dessverre så vi ingen vilje hos kommunen til å prioritere de gruppene som det haster mest med å rekruttere og som er så viktig å beholde i Oslo, sier Skjefstad Andersen i en pressemelding.

Aina Skjefstad Andersen. Foto: Utdanningsforbundet

– Våre medlemmer er svært viktig for byen. De utfører komplekse og krevende oppgaver som krever høy kompetanse og lang utdanning. De er uunnværlige, og uten deres kompetanse stopper Oslo. Hvis vi skal klare å rekruttere og beholde kvalifiserte folk til våre yrker, måtte vi ha en klar reallønnsvekst i årets oppgjør, og sett starten på et lønnsløft for våre grupper. Dette handler også om hva som er best for byen på sikt: Per i dag utføres over 20 prosent av arbeidet i skolen av personer uten godkjent lærerutdannelse, og Oslo sliter med å rekruttere og å beholde sykepleiere. Situasjonen er i ferd med å bli kritisk, og det må også Oslo kommune forstå, sier Skjefstad Andersen.

Brudd i meklingen mellom Unio og KS

Årets lønnsoppgjør er et mellomoppgjør. Da forhandler partene kun om lønn.

Forskerforbundet har cirka 80 medlemmer i Oslo kommune. De fleste er ansatt i Munchmuseet, Kulturetaten, Helseetaten og hos Byantikvaren i Oslo.

Oslo kommune er landets eneste kommune som er et eget tariffområde. Alle andre kommuner er medlemmer av KS. Tidligere i dag ble det klart at meklingen mellom Unio og KS heller ikke førte fram. Dermed gikk Unio til streik i kommunal sektor.

Meklingen i staten pågår fortsatt.

  • Det er streik i kommunesektoren: