Ola Borten Moe om NTNUs campus: – TEK-17 gir god ivaretakelse av klima og miljø
LUKK
Annonse
Annonse

Statsråden svarer:

Ola Borten Moe om NTNUs campus: – TEK-17 gir god ivaretakelse av klima og miljø

Av Julia Loge

Publisert 8. februar 2023 kl. 13:32

Rasmus Hansson spør Ola Borten Moe hvordan regjeringen har sikret Stortingets vedtak om ambisiøse miljøløsninger ved NTNU.

«Kan statsråden redegjøre for hvordan regjeringen har sikret Stortingets vedtak om ambisiøse miljøløsninger ved NTNUs prosjekt for campusutvikling?» spør stortingsrepresentant Rasmus Hansson fra Miljøpartiet de grønne i et skriftlig spørsmål til forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe.

Han viser til et enstemmig stortingsvedtak fra 2016: «Stortinget ber regjeringen legge til rette for at den nye campusen på NTNU utvikles med ambisiøse miljøløsninger inkludert bygningsmasse som produserer mer energi enn den bruker, utslippsfrie transportløsninger og annen infrastruktur som kan stimulere til både ny forskning og nye arbeidsplasser.»

«Da Stortinget behandlet det nevnte anmodningsvedtaket i 2016, var NTNU Campussamling et helt annet prosjekt enn det er i dag», svarer Ola Borten Moe.

I fjor ble nemlig den økonomiske rammen for prosjektet om lag halvert, fra rundt 12 til 5,75 milliiarder kroner. Da ble også miljøkravene endret.

«For å skape et prosjekt som løser kjernen i det prosjektutløsende behovet, innenfor de nye rammene for prosjektet, har jeg sett det som nødvendig å gjøre en del justeringer. Som det framgår i revidert oppdragsbrev fra Kunnskapsdepartementet av 01.07.22 er det gitt en føring om at prosjektet planlegges videre med utgangspunkt i TEK-17 som standard.

TEK-17 er gjeldende standard for byggeprosjekter i Norge. Jeg mener at TEK-17 gir en god ivaretakelse av hensynet til klima og miljø i dette prosjektet.»

  • Les mer fra NTNU: