Regjeringen lar ikke Statsbygg overta universitetenes bygg
LUKK
Annonse
Annonse

Regjeringen lar ikke Statsbygg overta universitetenes bygg

Av Jørgen Svarstad

Publisert 19. mai 2020 kl. 08:19

Statsråd Henrik Asheim (H) sier at universitetene skal fortsette å forvalte sine egne bygg.

Regjeringen har i lengre tid vurdert å samle forvaltningen av byggene i universitetssektoren hos Statsbygg.

Nå sier Kunnskapsdepartementet at det ikke blir aktuelt. Regjeringen legger bort forslaget om å overføre forvaltningsansvaret for statens eiendommer ved NMBU, UiB, UiO, UiT og NTNU til Statsbygg, skriver Kunnskapsdepartementet i en pressemelding.

Annonse

– Vi har valgt å si at eiendommene skal forvaltes videre av universitetene, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim (H) til Klassekampen.

Forslaget om at Statsbygg skulle overta bygningene vakte mye motstand både blant studentene, fagforeninger og ledelsene ved universitetene. De mente blant annet at det ville gi unødig byråkratisering og at universitetene ville miste muligheter for strategisk planlegging og omstilling.

– Undersøkelser viser at de forvalter dem godt i dag, og at de har tatt mange grep for å forbedre forvaltningen. Da er det ingen åpenbar grunn til å overføre byggene til Statsbygg, sier Asheim til avisen.

– Det at de forvalter selv, gir større handlefrihet til at de kan tilpasse seg til de skiftende behovene de har, sier han.

Konsulentfirma: Kan spare penger

Utgangspunktet for prosessen var en kritisk rapport fra Riksrevisjonen i 2012, som viste til svakheter ved byggforvaltningen i sektoren. Senere bestilte regjeringen en rapport fra konsulentfirmaet Capgemini. De foreslo å overføre til Statsbygg. Capgemini mente det kunne føre til mellom 7 og 10 prosent reduksjon i ressursbruken.

De fem universitetene som eier sine egne bygg er Universitetet i Bergen, Universitetet i Oslo, UiT Norges arktiske universitet, NTNU og NMBU. I tillegg eier Norges idrettshøgskole sine lokaler. Dette utgjør 52 prosent av bygningsmassen i universitets- og høgskolesektoren. Den andre halvparten er leid av henholdsvis Statsbygg (26 prosent) og andre eiendomsselskaper (de resterende 22 prosent).

Fordi eiendomsmassen ved Norges idrettshøyskole (NIH) er begrenset, legges det opp til en egen prosess for å vurdere om denne institusjonen, som i dag er selvforvaltet, skal inngå i statens husleieordning og forvaltes av Statsbygg, ifølge Kunnskapsdepartementet

Kommunalministeren vil «vurdere andre tiltak»

Statsbygg er underlagt Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Statsråd Nikolai Astrup (H) sier til Klassekampen at den forbedrede forvaltningen av byggene i sektoren har vært avgjørende for regjeringens standpunkt. Han varsler samtidig at regjeringen vil «vurdere andre tiltak» for å sikre god forvaltning.

– Hva slags tiltak?

– Det er for tidlig å si noe om, men det må være noe som bidrar til å redusere vedlikeholdsetterslepet og gi sektoren muligheter til å ta ansvaret de nå får beholde. Fra min side er det ingen prestisje i hvem som forvalter, så lenge det gjøres på en god måte, sier Astrup.

I dag har Stortinget til behandling et forslag fra Senterpartiet som ville pålegge regjeringen å la universitetene fortsette å forvalte egne bygg. Det får trolig ikke flertall etter at det ble stemt ned i komitebehandlingen forrige uke. Senterpartiets parlamentariske leder Marit Arnstad sier i en kommentar at å legge vekk forslaget, slik regjeringen nå gjør, er «det eneste rette». Hun sier hun er glad for at partiets forslag nå blir en realitet.

– Senterpartiet mener det er viktig at universiteter og høyskoler selv får forvalte sine eiendommer. Disse eiendommene brukes strategisk i et samarbeide både med studenter, forskere og næringsliv. Da må også universitetene ha full råderett over hvordan arealene brukes, sier Arnstad.

Les også: