Ansatte i stat og kommune kan få doktorgrad betalt av jobben. Nå har enda flere fått tildelt offentlig sektor-ph.d.

Forskningsrådet har gitt penger til 29 nye doktorgradsprosjekter gjennom ordningen med offentlig sektor-ph.d. Interessen for en slik doktorgrad er svært stor, opplyser rådet.

– Ordningen bidrar til at vi får et helt nødvendig kunnskapsgrunnlag. Det kommer også brukere av offentlige tjenester til gode, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.

Offentlig sektor-ph.d. innebærer at offentlige virksomheter kan søke støtte fra Forskningsrådet om å dele på utgiftene for at en ansatt kan gjennomføre en doktorgrad med relevant innhold for virksomheten.

Les mer om offentlig sektor ph.d. her.

– Bidrar til omstilling

At flere innen det offentlige tar doktorgrad er med på å bidra til omstillingen som samfunnet må gjennom, mener statsråden.

– En viktig del av omstillingen er å fornye offentlig sektor og forbedre offentlige tjenester. Det blir fort en diskusjon om økte ressurser, men vel så viktig er det å ta den rette kompetansen og kunnskapen i bruk, sier Røe Isaksen.

Landsdekkende

Prosjektene fordeler seg jevnt på statlig og kommunal sektor over hele landet. De fleste prosjektene er innenfor samfunnsvitenskap, men også humaniora, teknologi og helse- og omsorgssektoren er representert.

Ordningen startet i 2014 og med de 29 nye prosjektene blir det nå 53 ph.d.-kandidater i offentlig sektor.

I forslaget til statsbudsjett for 2017 foreslår regjeringen å bevilge midler til nye offentlig sektor-ph.d.- prosjekter. Foreløpig er det ikke avklart hvor mange doktorgrader som kan finansieres, eller når utlysningen kommer.
LES OGSÅ:

Mange vil ha offentlig ph.d.