UiO: 22 ansatte fikk over 100 000 i lønnsøkning. Flertallet fikk ingen ting.
Annonse
Annonse

UiO: 22 ansatte fikk over 100 000 i lønnsøkning. Flertallet fikk ingen ting.

Av Jørgen Svarstad

Publisert 12. november 2021

– Lokale lønnsforhandlinger er trynetillegg satt i system, sier NTL-tillitsvalgt Natalia Zubillaga.

57 millioner kroner er nylig fordelt gjennom den største av høstens to lokale lønnsforhandlinger ved Universitetet i Oslo (UiO), skriver Uniforum.

Det store flertallet av de rundt 5 600 personene tilhørende Unio/LO/YS-avtalen fikk ingen ting.

Annonse

Men i overkant av 1 500 personer – eller om lag 27 prosent – sikret seg lønns- og/eller stillingskodeopprykk, skriver universitetsavisen.

Uniforum har gått gjennom den offentlige protokollen. Her er noen funn:

  • 22 personer i full stilling fikk over 100 000 kroner. 19 av disse har stillingskoden professor 1013, hvorav 11 tilhører Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet. Ingen ved Det humanistiske fakultet, Det utdanningsvitenskapelige fakultet eller Det odontologiske fakultet fikk over 100 000.
  • 47 personer som fikk lønnsopprykk hadde allerede millionlønn (gitt at de har full stilling). 
  • 133 personer fikk ny stillingskode. For nesten alle disse resulterte dette i høyere lønn. Aller mest fikk en seniorrådgiver, som fikk 101 800 kroner mer.
  • Seks stipendiater, alle fra Det medisinske fakultet, fikk opprykk på mellom 8 500 og 24 900 kroner – slik at de nå tjener mellom 507 600 og 543 500 kroner.

– Øker forskjellene

– Det er veldig få som får, så disse forhandlingene vil alltid bidra til å øke forskjeller. Blant medlemmene våre var det både noen som var fornøyde og noen som var misfornøyde og opplever ordningen som urettferdig. Vi har full forståelse for at noen er skuffet, sier leder lokallagsleder Natalia Zubillaga i LO-forbundet NTL.

Deres standpunkt er at mest mulig skal fordeles sentralt.

– Vi ser at lokale lønnsforhandlinger fort ender i en argumentasjon rundt belønning. Jeg mener lokale lønnsforhandlinger er litt trynetillegg satt i system, sier hun til Uniforum.

Som kjent vurderer Unio, som Forskerforbundet er en del av, å gå over til Akademikernes tariffavtale. Den innebærer at alle lønnstillegg blir fordelt lokalt.

I årets lønnsoppgjør ble Unio, LO og YS enige med staten om at halvparten skulle fordeles lokalt.

Les mer om dette her: