Annonse
Holbergprisen 980x150
Annonse
Holbergprisen mobil

Unio mot nikab-forbud

Av Forskerforum

Publisert 25. september 2017

Unio sier nei til nikab-forbud i utdanning, sammen med flertallet av utdanningsinstitusjonene.

Forslaget fra Kunnskapsdepartementet om å forby bruk av ansiktsdekkende plagg i barnehager og utdanningsinstitusjoner, hadde høringsfrist før helgen. Forskerforbundets hovedorganisasjon Unio sier i sitt høringssvar nei til et nasjonalt forbud, med begrunnelsen at et forbud kan komme i konflikt med prinsippet om lik rett og plikt til utdanning. Unio mener bruk av ansiktsdekkende plagg ikke er ønskelig, men at dagens ordning som åpner for lokale forbud, er tilstrekkelig til å håndtere omfanget.

Dette er hovedkonklusjonene i Unios høringsuttalelse:

  • Bruk av ansiktsdekkende plagg er ikke ønskelig i utdanning fordi de reduserer dialog, kommunikasjon og samhandling som grunnlag for sosialt samvær og utvikling av gode læringsmiljø.
  • Et generelt nasjonalt forbud mot ansiktsdekkende plagg kan komme i strid med prinsippet om lik rett og plikt til utdanning, og med religionsfriheten.
  • Forskrift om skikkethetsvurdering i høyere utdanning åpner for å vurdere studentens skikkethet innen utdanning for lærer- og helsepersonell. Bruk av ansiktsdekkende plagg kan inngå i en slik skikkethetsvurdering.
  • Unio mener dagens ordning som åpner for innføring av lokale forbud er tilstrekkelig.

De fleste institusjonene i universitets- og høyskolesektoren sier nei til forslaget om forbud. Unntakene er Nord Universitet og Høgskolen i Østfold, som begge støtter forslaget om et forbud.

Helseforetak og studenter delt

Akershus universitetssykehus støtter også forslaget, med begrunnelsen at ansiktsdekkende plagg vil hindre åpen kommunikasjon mellom behandler og pasient. Oslo universitetssykehus er mot et forbud, fordi man mener dagens regelverk er tilstrekkelig, og frykter at et generelt forbud kan føre til økt diskriminering.

Også Elevorganisasjonen er kritisk til et generelt forbud. Norsk studentorganisasjon her ikke levert eget høringssvar, men sa i en pressemelding i sommer nei til forslaget om forbud. De lokale studentorganene som har levert høringssvar, er delt i synet på om et forbud er hensiktsmessig eller ikke.

Se alle høringsuttalelsene her.