Studie: Universitetsansatte har lav risiko for å bli smittet med covid-19. Forskerne vet ikke hvorfor.
LUKK

Studie: Universitetsansatte har lav risiko for å bli smittet med covid-19. Forskerne vet ikke hvorfor.

Av Julia Loge

Publisert 12. januar 2021

Covid-19-smitte blant lærere ved universiteter og høyskoler ligger under gjennomsnittet for alle i yrkesaktiv alder, viser ny studie fra FHI.

Karin Magnusson i FHI forsker blant annet på konsekvenser av korona-restriksjoner. Foto: FHI
Karin Magnusson i FHI forsker blant annet på konsekvenser av korona-restriksjoner. Foto: FHI

– Vi ser økt smitte blant lærere for yngre barn, men i mindre grad for eldre elever og studenter, sammenlignet emd tidligere i høst. Universitetslærere er under snittet for alle i yrkesaktiv alder, sier forsker Karin Magnusson hos Folkehelseinstituttet (FHI).

I en artikkel som er publisert på preprint-serveren MedRxiv har hun og andre FHI-forskere studert covid-19-smitte i ulike yrkesgrupper som er i tett kontakt med andre.

Annonse

FHI har sjekket tre ting: tester de seg mer, får de oftere positive tester og har de høyere risiko for å havne på sykehus, sammenlignet med alle andre mellom 20 og 70 år? Universitets- og høyskolelærere er en egen kategori.

Færre positive tester

Både i første og andre periode har flere universitetslærere testet seg enn i befolkningen generelt. Andelen som har fått en positiv test er derimot lavere enn for befolkningen generelt.

Artikkelen presenterer først ujusterte tall, for antall smittede per 1000 ansatte i gruppen. For universitets- og høyskolelærere er tallene nesten identiske som for hele befolkningen (i parantes).

  • 2/1000 fikk covid-19 i første bølge, fra 26. februar til 17. juli (2/1000)
  • 6/1000 fikk covid-19 i andre bølge, fra 18. juli til 20. oktober (7/1000)
  • 43/1000 ble innlagt på sykehus på grunn av covid-19 mellom 26. februar og 18. desember (48/1000)

I første bølge lå universitetslærerne så godt som likt med andre i yrkesaktiv alder i risiko for å få covid-19.

Men det har endret seg til andre bølge, der universitetslærerne ligger under gjennomsnittet og tilnærmet lavest blant de undersøkte gruppene.

Risikoen for å havne på sykehus på grunn av covid-19 ligger også omtrent som det nasjonale snittet, men her advarer FHI om at antallet sykehusinnleggelser er så lave at det er stor usikkerhet.

Andel smittede med covid-19 per 1000 arbeidstagere i respektive yrkesgrupper som har mye kontakt med kunder, elever eller pasienter. Vertikale linjer viser gjennomsnittet for alle andre i yrkesaktiv alder (20-70 år). Kilde: FHI

Ukjent årsak

Fakta
Om studien
Formålet var å studere om risikoen for covid-19 og sykehusinnleggelser økte blant arbeidstakere i yrker som har mye direkte kontakt med andre mennesker, når man sammenlignet med alle i yrkesaktiv alder.

Studien omfatter vel 3,5 millioner innbyggere i yrkesaktiv alder, dvs. 20–70 år. Hver yrkesgruppe ble sammenliknet med den øvrige befolkningen i yrkesaktiv alder, og risikoen ble justert for alder, kjønn og fødeland.

Data om covid-19 ble hentet fra Beredt-C19-registeret ved Folkehelseinstituttet. Dette registeret kombinerer data fra blant annet Meldingssystem for smittsomme sykdommer (MSIS), Norsk pasientregister, Folkeregisteret og NAVs arbeidsgiver- og arbeidstakerregister.

Etter det forskerne kjenner til er dette den første nasjonale studien om yrkesaktivitet og covid-19-risiko.
I undersøkelsen har forskerne justert for alder, kjønn, fødeland og antall tester, men for universitetslærerne gir det lite forklaring.

– For universitetslærere ser vi ingen forklaringer basert på data vi har tilgjengelig. De har kanskje hatt større mulighet enn andre lærergrupper til å distansere seg fra kollegaer og studenter, større mulighet til å ha hjemmekontor og isolere seg. Men vi vet ikke hvorfor det er sånn, forklarer Magnusson.

FHI påpeker for eksempel at for leger kan de ikke vite om de ble smittet på ferie i Italia eller på legekontoret.

– Det er viktig å påpeke at ikke alle smittetilfeller nødvendigvis har noe med yrkesutøvelsen å gjøre. For eksempel kan man ha blitt smittet hjemme, under fritidsaktiviteter eller på ferie, seir Magnusson i en pressemelding fra FHI.

FHI har også lagt ved fylkesvise analyser. I Oslo ligger universitetslærere helt nederst på oddsen for å få covid-19, mens de i Nordland ligger nest øverst.

  • Les også: