Abid Raja: – Proteksjonisme på studenter
LUKK
Annonse
Annonse

Studieavgift:

Abid Raja: – Proteksjonisme på studenter

Av Lina Christensen

Publisert 9. juni 2023 kl. 13:18

Er nedgang i utenlandske studenter i Norge som følge av studieavgiften en tilsiktet effekt for regjeringen? Abid Raja mener Borten Moe er uklar.

– På kort sikt vil dette trolig føre til færre utenlandske studenter i Norge. Det er en tilsiktet effekt. Så langt tyder tallene på at de treffer godt på anslagene. Det vil frigjøre kapasitet for flere studenter fra Norge og EØS, sa forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe (Sp) da studieavgift for studenter fra land utenfor EØS og Sveits ble behandlet i Stortinget fredag.

Borten Moes utsagn fikk Venstres Abid Raja til å reagere. I oktober uttalte statsråden til Aftenposten at det ikke er noen grunn til å tro at studentene som kommer til Norge er verdens fattigste. Kunnskapsdepartementet har også lagt til grunn at studieavgiften kan gi norske utdanningsinstitusjoner inntekter på 74 millioner kroner i 2023.

– Tidligere har vi hørt fra regjeringspartiene at det ikke kommer til å bli et substansielt kutt for sektoren fordi utenlandsstudenter vil komme og at de har betalingsvilje. Det er første gang vi hører så klart fra talerstolen at det er en tilsiktet effekt at færre utenlandske studenter kommer til Norge og at målsettingen er å frigjøre studieplasser til norske studenter, sa Raja.

– På den ene siden holder regjeringen utenlandske studenter utenfor. På den andre siden holdes norske studenter hjemme ved at deres stipendandel er kuttet når de drar til utlandet. Dette er altså regjeringens nye proteksjonistiske linje, fortsatte Raja, som her viser til at regjeringen i statsbudsjettet for 2023 kuttet i stipendandelen for norske studenter i utlandet.

Proteksjonisme

Borten Moe svarte med å vise til at Venstre har stemt for de samme kuttene i studieplasser i etterkant av korona som regjeringen har foreslått.

– Det betyr at det er behov for å frigjøre kapasitet for å opprettholde kapasiteten som ble etablert under krevende koronatider og fordi det etter mitt skjønn er behov for løse store utfordringer, som samfunnet står foran både i nåtid og i framtid, sa Borten Moe.

Raja mente Borten Moe unnlot å svare på spørsmålet. Han ville vite om færre utenlandske studenter faktisk er en ønsket effekt for regjeringen.

– Det er proteksjonisme på studenter og universitetssektoren i praksis, sa Raja.

Mener det vil føre til mer penger for sektoren

Borten Moe utdypet fra talerstolen.

– Med tilsiktet sikter jeg til at vi har lagt inn en avisningseffekt, altså en nedgang på internasjonale studenter til Norge på cirka 70 prosent. Vi vet ikke om det treffer. Det kan bli lavere eller høyere. Tallene så langt indikerer at avvisningseffekten er mindre.

– Hvis man betaler for seg, så vil det tilføre sektoren penger som vil gå til nye studieplasser, forskning og studietilbud, sa Borten Moe som avviste at regjeringen ønsker at færre norske studenter drar på utveksling.

Nedgang i utenlandske søkere

Denne uken besluttet et flertall på Stortinget å innføre en lovendring som gjør det mulig å kreve studieavgift for studenter fra andre land enn EØS og Sveits.

Ved Universitetet i Stavanger er antallet utenlandske studenter som så langt har takket ja til nye studier redusert med 96 prosent, ifølge tall Forskerforum har hentet inn. Ved NMBU er nedgangen 75 prosent.

UiO opplyser at de har hatt mellom 130 og 160 internasjonale studenter de siste årene. Til nå har 51 søkere betalt studieavgift for neste studieår, men det er også noen som har fått utsatt frist eller unntak fra å betale.

Ved NTNU pågår opptaket til de internasjonale masterprogrammene fortsatt, og der er ikke bildet like mørkt som ved UiS. Så langt har 222 søkere fra land utenfor EU/EØS svart ja, mot 370 i fjor.

Les også: