– Fellesløftet går som planlagt
LUKK
Annonse
Annonse

– Fellesløftet går som planlagt

Av Jørgen Svarstad

Publisert 23. november 2021

Forskningsrådets administrerende direktør Mari Sundli Tveit har hatt et møte med statsråd Ola Borten Moe. Nå må hun finne en halv millard kroner i Forskningsrådets budsjetter.

Forskningsrådet har lyst ut en halv milliard kroner de ikke har dekning for til tverrfaglig forskning.

De hadde regnet med at det ville komme en ekstrabevilgning i statsbudsjettet til det såkalte Fellesløftet. Men det gjorde det ikke.

Annonse

Forskere hadde brukt flere månedsverk på å skrive søknader, men plutselig var det uvisst om det kom til å bli delt ut noen penger i det hele tatt.

Fakta
Dette er saken:

Fellesløftet er et samarbeid mellom forskningsinstitusjonene og Forskningsrådet for å styrke tverrfaglig forskning med 1 milliard kroner over seks år.

Forskningsrådet og forskningsinstitusjonene finansierer en andel på 500 millioner kroner hver.

Forskningsrådet mener at forutsetningen for å gjennomføre fellesløftet er at deres andel på 500 millioner kroner blir finansiert med en ekstrabevilgning i statsbudsjettet.

Det ble verken satt av midler til Fellesløftet i Solberg-regjeringens forslag til statsbudsjett for 2022 eller i tilleggsproposisjonen til nåværende regjering.

Dette rammer 39 forskningsprosjekter.

«Den endelige avgjørelsen om Fellesløftet skal gjennomføres eller ikke, bli tatt når vi har mer
informasjon», het det i et brevet som Forskningsrådet sendte til forskerne 8. november.

Men forsknings og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe (Sp) ga så klar beskjed om at Forskningsrådet er nødt til å finne pengene innenfor allerede bevilget budsjett.

Mandag kveld hadde statsråden et møte med Forskningsrådets administrerende direktør Mari Sundli Tveit, styreleder Hilde Tonne og nestleder i styret Kenneth Ruud i Kunnskapsdepartementets (KD) lokaler.

Dette skjer nå:

De snakket blant annet om Fellesløftet.

Det som skjer nå, er at Forskningsrådet skal komme med forslag til hvordan de skal finne penger til Fellesløftet. Så skal departementet ta endelig stilling til dette.

Mari Sundli Tveit sier i en skriftlig kommentar:

«Fellesløftet går som planlagt, og prosjektene vil få informasjon om dette. Forskningsrådet er i prosess med å finne finansieringsmuligheter innenfor tildelte midler, i tett dialog med KD. Departementet vil ta endelig stilling til forslag til finansieringsplanen i tildelingsbrevet til oss.»

Tildelingsbrevet er et dokument som følger opp Stortingets budsjettvedtak og inneholder krav og forventinger fra departementet. Det kommer gjerne i desember eller januar.

«Vi ser frem til fortsatt god dialog med KD om dette, og frem til tildelingsbrevet kommer fra KD har Forskningsrådet ikke flere kommentarer til saken», sier Tveit videre.

Ola Borten Moe: – Forskerne vil få pengene

Til Khrono bekrefter Ola Borten Moe det samme:

– Det som er helt sikkert, er at de forskerne som skulle ha fått penger tildelt i denne runden av Fellesløftet vil få det, sier han i en epost.

Forskerforum har bedt om et intervju med Mari Sundli Tveit om saken. Det har Forskningsrådet avslått, og de vil ikke gi noen begrunnelse.

Les også: