Flertall positive til forlenget periode ved Nord universitet
LUKK
Annonse
Annonse

Nord universitet:

Flertall positive til forlenget periode ved Nord universitet

Av Julia Loge

Publisert 19. desember 2018 kl. 16:55

Tre av styrerepresentantene har protestert mot at styreperioden forlenges med to år.

«(…S)tyret ved Nord universitet aldri noensinne har hatt noen diskusjon omkring eventuell forlengelse, og (…) denne saken derfor kommer helt ut av det blå for de fleste av styremedlemmene», skrev Asbjørn Røiseland til Kunnskapsdepartementet i forrige uke, i et brev Forskerforum har fått innsyn i.

Da hadde han, som representant for de faglig ansatte i styret ved Nord universitet, nettopp mottatt brev fra Kunnskapsdepartementet om at de ønsket å forlenge styreperioden med to år. Røiseland ba departementet om å vente til etter dagens styremøte med å fatte en beslutning. Det har departementet lyttet til.

Utsetter beslutning

I et nytt brev til styremedlemmene skriver de at de vil vente med å fatte en endelig beslutning til etter styremøtet.

«Flertallet av styrets medlemmer har gitt tilbakemelding om at de per positive til forlengelse. Tre av styremedlemmene har gitt tilbakemelding om at de ønsker å diskutere dette i styremøtet 20. desember 2018, og departementet vil derfor treffe endelig beslutning etter dette styremøtet», står det i brevet datert 19. desember.

Departementet begrunner ønsket med at de kan gjenoppnevne styreleder og de eksterne medlemmene, men at de ikke kan kontrollere de valgte representantene. For å få kontinuitet mener departementet dermed at det er best at sittende styre blir sittende til juli 2021, i stedet for å gå av i juli 2019, som planlagt.

Kan miste akkreditering

Kunnskapsdepartementet understreker også alvoret for Nord:

«(…M)uligheten for at Nord universitet kan miste universitetsakkrediteringen, innebærer at situasjonen er så alvorlig at det utgjør et særlig tilfelle», skriver departementet som begrunnelse for at det mener styret bør sitte to år ekstra.

Nokuts tilsynsdirektør Øystein Lund skal også delta på møtet for å snakke om det mest kritiske problemet ved universitetet, nemlig Nokuts revidering av doktorgradsutdanningen i studier av profesjonspraksis. Hvis universitetet mister den utdanningen, kommer de også til å miste akkrediteringen som universitet.

Ifølge brevet planlegger forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø å besøke universitetet tidlig i 2019 for å diskutere universitetets utfordringer og muligheter.

Les mer: