Foreslår forskningslotto
LUKK
Annonse
Annonse

Foreslår forskningslotto

Av Julia Loge

Publisert 15. juni 2018 kl. 12:01

Tilfeldigheter kan være vel så greit som fagfellevurderinger i forskningstildelinger, ifølge britisk forsker.

Det er for mange menneskelige faktorer som spiller inn når forskningsprosjekter vurderes, mener Dorothy Bisop, professor ved universitetet i Oxford.

Dorothy Bishop har bloggen deevybee.blogspot.com

Derfor skriver hun i et blogginnlegg at forskningsprosjekter burde vurderes på om de tilfredsstiller høye metodiske krav og er innenfor rammen av utlysningen, og så legges i hatten for loddtrekning. Bloggen er gjengitt på Nature Index.

Rangering av forskningsprosjekter er notorisk upålitelig, skriver hun, for den samme søknaden kan bli godkjent i en runde og avvist i neste. Derfor vil et lotterisystem bli mer rettferdig, fordi da er det flaks som avgjør, ikke fagfellenes mulige risikoaversjon eller slagsider knyttet til kjønn og opprinnelse.

I april la Bishop ut en meningsmåling på Twitter, som fikk over 1000 svar på et døgn. Uavhengig av hvorvidt de hadde fått tilslag på sine søknader, mente to av tre som svarte at det burde være tilfeldig hvem som får tilslag over et vist kvalitetsnivå.

Bishops forslag er ikke nytt. Hun viser til en rekke andre forskere som har skrevet om hvordan mer tilfeldige utvalg kan redusere kostnader og upålitelighet eller øke innovasjon-raten.

Det er også noen som praktiserer slike tildelinger, for eksempel Volkswagen Foundation sine Experiment!-midler, og to ulike finansieringskilder på New Zealand.

Bishop mener at flere såkorn-tildelinger bør teste ut dette, fordi det er små tildelinger som har uforholdsmessig stor administrativ kostnad, og fordi hun tror motstanden vil være større mot å overlate noe til tilfeldighetene i de største tildelingene.

  • Les også: