Konspiratorisk fra Volda
LUKK
Annonse
Annonse

Konspiratorisk fra Volda

Av Forskerforum

Publisert 7. mars 2017

Per Halse insinuerer at vi på et eller annet vis prøver å straffe høyskolen for ikke å gjøre som vi vil, og at straffen er å oppnevne styremedlemmer fra næringslivet.

Styret ved et universitet eller en høyskole har ansvaret for at den faglige virksomheten holder høy kvalitet, og for at institusjonen drives på en effektiv måte. Derfor er det viktig av styret består av kompetente medlemmer som i fellesskap kan gjøre det beste for institusjonen.

Per Halse, førsteamanuensis og tidligere rektor ved Høgskulen i Volda (HiVo), kommer med en rekke konspiratoriske påstander om oppnevnelsen av nye styremedlemmer ved høyskolen nylig. Han insinuerer at vi på et eller annet vis prøver å straffe HiVo for ikke å gjøre som vi vil, og at straffen er å oppnevne styremedlemmer fra næringslivet.

Les innlegget her: Målet er er klart: Institusjonane for høgare utdanning skal verte kunnskapsfabrikkar.

Annonse
Per Halse, førsteamanuensis og tidligere rektor ved Høgskulen i Volda.

Per Halse, førsteamanuensis og tidligere rektor ved Høgskulen i Volda.

Ikke rot i virkeligheten 

Dette har naturligvis ikke rot i virkeligheten, og jeg har egentlig tillit til at Halse også vet det utmerket godt.

Generelt er styrenes behov for kompetanse fra akademia godt dekket i normalmodellen ved at fire av elleve styremedlemmer er valgt blant de ansatte ved institusjonen. De styremedlemmene som vi oppnevner, skal tilføre et bredt spekter av kompetanse og erfaring, med impulser fra nærings-, kultur og samfunnsliv. De skal være med på å ivareta samfunnets interesser i stort og styrke samspillet mellom institusjonen og omverdenen. Av og til oppnevner vi tungvektere fra akademia, av og til oppnevner vi noen med kompetanse fra næringslivet.

Etter at et styremedlem og et varamedlem ved HiVo fikk ansettelsesforhold ved høyskolen, ble vi nødt til å oppnevne nye. Stortinget har fastsatt at Kunnskapsdepartementet skal innhente forslag til styremedlemmer fra institusjonene, men vi foretar oppnevningene på fritt grunnlag.

HiVo kom med forslag, i tillegg engasjerte høyskolens omland seg og foreslo styremedlemmer. Dette vitner om at HiVo tar sin regionale rolle på alvor, og at regionen er engasjert i høyskolen. Ikke noe er bedre enn det.

Les også: – Eg lurar jo på om Haugstad nokon gong blir nøgd med oss

Ønsker det beste for Volda 

Etter en helhetsvurdering av hva vi mener HiVo er best tjent med, oppnevnte vi to personer som ikke jobber i akademia, men som kan bringe inn nye impulser og annen og supplerende kompetanse – nemlig Nils Peter Skeide og Oddbjørn Følsvik.

Disse styremedlemmene har naturligvis ikke noe annet mandat enn de øvrige styremedlemmene. De er og skal være like frie til å ha sine meninger i styrearbeidet som de andre.

Både statsråden og jeg ønsker det beste for Høgskulen i Volda. Vi har all tillit til at styret som kollegium kan fatte beslutningene som høyskolen er tjent med – uten at noen av oss har «labbene tungt på rattet», slik Halse uttrykker det.

Dette innlegget var først publisert i nettavisen Khrono. 

Les også: