Kontorlandskap: Tillitsvalgte sier de ikke ble tatt med på råd. Rektor nekter å svare på kritikken.
LUKK

Kontorlandskap: Tillitsvalgte sier de ikke ble tatt med på råd. Rektor nekter å svare på kritikken.

Av Aksel Kjær Vidnes

Publisert 9. mai 2019 kl. 10:11

Tillitsvalgte mener de ikke ble tatt med på råd da ledelsen bestemte seg for å innføre «free seating» og «clean desk». – Vi har hatt en samlet gjennomgang, og nå ser jeg videre, sier rektor Berit Rokne ved Høgskulen på Vestlandet.


Høgskolen på Vestlandet skal innføre aktivitetsbaserte arbeidsplasser i det nye bygget K2 som er under oppføring på Kronstad-campusen i Bergen. Saken har ført til mye diskusjon, blant annet fordi ansatte frykter at de ikke vil få egne kontorer hvor de kan jobbe konsentrert. Tillitsvalgt Gjert Anders Askevold sier til Forskerforum at innføringen av dette kontorkonseptet ikke har blitt drøftet med tillitsvalgte, og at ledelsen ikke kan dokumentere at det har blitt drøftet. Han forteller at det i utgangspunktet var drøftinger, men at ledelsen uten å involvere de tillitsvalgte bestemte seg for å innføre hundre prosent aktivitetsbaserte arbeidsplasser.

– Tillitsvalgte har spurt om vi kan få se protokollen der innføringen av aktivitetsbaserte arbeidsplasser har vært drøftet. Den er fremdeles ikke funnet. Vi har ikke fått sett den.

– Hva sier ledelsen når dere tar dette opp?

– Det er et ikke-tema. Det er en sak de ikke vil diskutere lenger, for alt er bestemt og godtatt og vedtatt.

Også Arbeidstilsynet har ytret sin bekymring og påpekt overfor høyskolen at ansatte skal involveres i medvirkningsprosesser. Arbeidsmiljøloven slår nemlig fast at arbeidsgiveren har plikt til å «informere om og drøfte spørsmål av betydning for arbeidstakernes arbeidsforhold med arbeidstakernes tillitsvalgte».

– Blir kjempebra

Overfor Forskerforum svarer rektor Berit Rokne at ledelsen har hatt jevn dialog med tillitsvalgte om saken. I april orienterte hun høyskolestyret om byggeprosessen og konfliktene vedrørende innføringen av aktivitetsbaserte arbeidsplasser, men hun ønsker ikke å svare på om beslutningen om å forkaste cellekontorer har vært oppe i drøftingsmøter med de tillitsvalgte. Forskerforum spør Rokne gjentatte ganger om Askevolds påstander stemmer, uten at hun vil svare direkte på spørsmålene.

– Å gå inn i enkeltpåstander om prosessen som har vært, må gjøres i et annet forum. Vi har hatt en samlet gjennomgang, og nå ser jeg videre, sier Rokne.

– Forskerforbundets tillitsvalgte sier at det var drøftinger med de ansatte om utformingen av det nye bygget, men at det på et tidspunkt ble besluttet at det skulle være aktivitetsbaserte arbeidsplasser, uten at de ansatte fikk ha noe mer å si om den saken. Stemmer det?

– Jeg har ikke noe annet svar enn at vi har hatt en kontinuerlig medvirkning med ulike prosesser, og svart de tillitsvalgte kontinuerlig både på hvordan det har vært gjort, og hvordan vi kan gjøre det fremover. Det er klart vi kunne ha gjort ting annerledes i sånne prosesser. Samlet sett har vi hatt en nøye gjennomgang av bygget og byggets intensjoner og hvem som skal inn i dette bygget.

– Askevold påstår at tillitsvalgte har bedt om å få se protokollen der denne saken har vært drøftet, men at de ikke har fått se den. Stemmer det?

– Vi har hatt en samlet gjennomgang av alt, hva som har skjedd i ulike rapporter, og jeg har vært med i deler av dette. Ut ifra en samlet gjennomgang har vi hatt en kontinuerlig brukermedvirkning. Jeg går ikke inn i detaljer om drøfting og ikke drøfting og om hva som har vært oppe når. Her har det vært større eller mindre grad av enighet, og man har landet på den løsningen som vi jobber etter i dag. Jeg tror det blir kjempebra.

Fikk du med deg Forskeforums repotasje om åpent kontorlandskap? – Jeg mister nattesøvnen av dette

Uenige om andel kontorer

Rokne understreker at det er et begrenset antall ansatte som får aktivitetsbaserte kontorer, og at det vil være frivillig å flytte inn i de nye lokalene.

– Da har vi muligheten til å tilfredsstille dem som har et ønske om å ha mer tradisjonelle kontorer, sier hun.

Sett under ett vil alle høyskolens lokaler, ifølge Rokne, få «ca. 70 prosent cellekontorer og ca. 30 prosent aktivitetsbaserte arbeidsplasser».

– Det tallet stemmer ikke, sier Askevold. – Det blir ca. 66 prosent cellekontorer dersom man forutsetter at alle kontorene i det første bygget K1 er cellekontorer, men det er det ikke. Det er flere kontorlandskap i K1, og det er veldig dårlige arbeidsplasser. Vi i Forskerforbundet mener at hverken åpne kontorlandskap eller aktivitetsbaserte arbeidsplasser passer til arbeidet ved høyskolen, sier Askevold.

Han er skuffet over at Rokne ikke vil gi et entydig svar på om innføringen av aktivitetsbaserte arbeidsplasser har blitt drøftet med de tillitsvalgte.

– Her har det nok skjedd en feil i prosessen. Det kan skje den beste, men når man gjør feil, er det måten man håndterer dem på i etterkant, som sier noe om hvor gode prosessene blir. Da hjelper det ikke å si at vi går videre, og så late som om feilen ikke har skjedd.

  • Les også: