Nå får de særbehandle menn
LUKK

Nå får de særbehandle menn

Av Julia Loge

Publisert 21. november 2018 kl. 08:11

Kunnskapsdepartementet gir tre utdanninger lov til å gi tilleggspoeng til mannlige søkere.

Fra opptak til studieåret 2019/20 kan mannlige søkere på psykologiutdanningen ved Universitetet i Oslo (UiO) og Universitetet i Bergen (UiB) og på barnevernspedagogutdanning ved Oslomet – storbyuniversitetet få tilleggspoeng. Bakgrunnen er særlig skjev kjønnsfordeling ved studiene.

– Vi ser at studenter velger tradisjonelt når de skal velge studier, og det er et mål med bedre kjønnsbalanse. Utdanninger som psykologi og barnevernspedagogikk utdanner studenter til å jobbe med mennesker og bør rekruttere personer med ulik bakgrunn og erfaringer, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø (V) i en pressemelding.

Annonse

Derfor gir Kunnskapsdepartement UiO og UiB mulighet til å gi ett tilleggspoeng til mannlige søkere under 22 år som søker med førstegangsvitnemålet sitt. Ved barnevernspedagog-utdanningen ved Oslomet får alle mannlige søkere to tilleggspoeng.

Statistikken fra UiO og UiB viser at andelen menn som kommer inn på psykologistudiet er spesielt lav blant dem som søker med førstegangsvitnemål. Andelen har ligget på under 20 prosent ved UiB de siste tre årene, mens den ved UiO falt under 20 prosent ved årets opptak. Ved barnevernspedagogutdanningen ved Oslomet har andelen menn de siste årene ligget på kun 14 prosent. Derfor får alle mannlige søkere to tilleggspoeng fra neste studieopptak.

Fakta

I tillegg til studiene nevnt over er det fire andre studier som gir ekstrapoeng til mannlige søkere ved opptak:

  • Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) gir to poeng til mannlige søkere til veterinærstudium og dyrepleiestudium.
  • Sykepleiestudiene ved Lovisenberg diakonale høgskole (LDH) og Universitetet i Agder (UiA) har også fått muligheten til å gi to poeng til mannlige søkere.

 – Glad for løsning

Både UiO og UiB har ønsket egne kvoter for mannlige søkere eller å kunne gi tilleggspoeng, men har tidligere fått avslag av Kunnskapsdepartementet. Bakgrunnen var at den totale andelen mannlige studenter som ble tatt opp til psykologiutdanningen, var høyere enn de føringene Stortinget har gitt for når slike tilleggspoeng bør gis.

– Sektoren og fagfolk har vært særlig bekymret for situasjonen for psykologistudiene. Tidligere i høst innkalte jeg derfor til et møte med UiO og UiB i et forsøk på å finne en løsning. Ved å rette tiltaket inn mot unge menn som søker med resultatene fra førstegangsvitnemålet sitt, holder vi oss innenfor Stortingets føringer. Samtidig kan dette bidra til en bedre kjønnsbalanse på psykologistudiet, sier Nybø.

Gjennomgår regelverket

For opptak til grunnutdanninger må alle læresteder søke Kunnskapsdepartementet for å få innføre kvoter og tilleggspoeng for det underrepresenterte kjønnet. Stortinget har anmodet regjeringen om å «utrede utforming og innføring av ekstrapoeng til gutter og jenter som søker på studier der det er for eksempel 80 prosent eller mer av det motsatte kjønn (…)».

Kunnskapsdepartementet har også startet på en helhetlig gjennomgang av regelverket for rangering, noe som inkluderer alle kvoter og tilleggspoeng i systemet for opptak. Resultatet av en slik gjennomgang vil kunne få effekt ved opptak til studieåret 2020/2021. Frem til da har øvrige åpninger for tilleggspoeng blitt forlenget i påvente av gjennomgangen. Med ny likestillings- og diskrimineringslov fra 1. januar 2018 ble det mulig å særbehandle menn på samme vilkår som kvinner.

Les også: