Norskopplæringa for tilsette ved Oslomet blir likevel ikkje redusert
LUKK
Annonse
Annonse

Norskopplæringa for tilsette ved Oslomet blir likevel ikkje redusert

Av Johanne Landsverk

Publisert 28. januar 2020 kl. 12:43

Det blir ei løysing for norsktilbodet for dei utanlanske tilsette, opplyser Lars Egeland ved Oslomet.

Oslomet har hatt eigne norskkurs for utanlandske tilsette sidan 2016. Men i budsjettet for 2020 var tilbodet i fare for å bli redusert, og fleire av dei tilsette med utanlandsk bakgrunn har vore bekymra.

Vil oppretthalde kursa

Det er Enhet for akademisk språkpraksis ved universitetsbiblioteket som driv norskkursa for tilsette.

– Vi har no fått beskjed om at rektoratet ønskjer at norsktilbodet skal oppretthaldast, så vi er i gong med å engasjere timelærarar som ikkje fekk fornya avtale ved budsjettbehandlinga i oktober, skriv bibliotekdirektør Lars Egeland til Forskerforum.

– Sjølv om vi ikkje kunngjorde nye kurs for dette semesteret, er vi ikkje i tvil om at behovet er stort, og at det blir deltakarar til kurs både for nybegynnarar og vidarekomne.

Tilsette ved Oslomet har engasjert seg og får behalde norskkursa. Frå venstre: Pavel Zemliansky, Tom Griffiths og Diego Praino. Foto: Johanne Landsverk

– Svært viktige norskkurs

Ein av dei som ha engasjert seg, er professor Tom Griffiths, som kjem frå Australia og har budd i Noreg sidan august.

– Eg underviser i internasjonale studiar. All undervisning og akademisk arbeid føregår på engelsk, og vi snakkar berre engelsk på jobb. Nettopp difor er dette norskkurset så viktig for meg, seier han.

I eit brev til rektor Curt Rice skreiv Griffiths at å redusere norskkursa vil gje små innsparingar for Oslomet, men kostnadene for dei det gjeld vil bli store.

Fakta
Europarådets nivåskala for språk
A1 - Nybegynnar
A2 - Litt øvd
B1 - Mellomnivå
B2 - Høgare mellomnivå
C1 - Høgare nivå
Universitet og høgskular i Noreg har plikt til å gje tilsette som ikkje kan norsk eller skandinavisk eit tilbod om opplæring i norsk. I dei språkpolitiske retningslinjene ved Oslomet heiter det at tilsette innan tre år frå tilsetjingspunktet skal kunne vise til norskkunnskapar tilsvarande nivå B2.

  • Les meir: