Oslomet blir mindre i Oslo
LUKK

Oslomet blir mindre i Oslo

Av Julia Loge

Publisert 21. april 2020 kl. 08:20

Omfattende flytting til Romerike som en konsekvens av styrevedtaket om at Oslomet skal ha to fullverdige campuser, ifølge rektor Curt Rice.

Oslomet-styret vedtok 12. mars å avvikle dagens studiested på Kjeller og etablere en ny fullverdig campus på Romerike.

– Det ligger som en konsekvens av styrets vedtak at arealene vi har i Pilestredet i dag må betydelig reduseres og betydelige deler av universitetet flyttes til en ny campus på Romerike, sier rektor Curt Rice til Khrono.

Annonse

Prosessen med å bestemme hvem som skal hvor er ikke kommet i gang ennå, fordi beslutningen ble fattet samme dag som universiteter og høyskoler stengte på grunn av koronakrisen. Rice sier at det skal komme en bred prosess med en helhetlig vurdering av universitetets faglige profil før det fattes vedtak om hvem som skal være hvor.

Styret har bedt om alternativer til hvor et nytt campus på Romerike kan ligge, og både Lillestrøm og Lørenskog er aktuelle kommuner.

Rice legger til at korona-krisen har gitt mye lærdom som kan komme til nytte når to-campusløsningen skal planlegges.

— Vi har lært at vi kanskje må tenke nytt når det gjelder antall kvadratmeter, og at undervisningslokaler kan bety noe nytt i framtiden. Det er ikke sikkert vi trenger det samme antall kvadratmeter som før, sier han til Khrono.

  • Les også: