Rødt vil at Stortinget skal undersøke utnevnelse av styreleder i Forskningsrådet
LUKK

Styreverv under Solberg-regjeringen:

Rødt vil at Stortinget skal undersøke utnevnelse av styreleder i Forskningsrådet

Av Asle Olav Rønning

Publisert 29. august 2023 kl. 12:31

To tidligere statsråder fra Erna Solbergs regjering kan bli innkalt til høring i Stortinget.

Partiet Rødt vil at kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget skal se nærmere på hva som skjedde da Solberg-regjeringen i desember 2014 utnevnte Henrik Overgaard Madsen til styreleder i Forskningsrådet.

− Det virker å ha pågått en systematisk kampanje for å sikre innflytelsesrike, statlige verv og stillinger til forretningsforbindelser og venner mens Erna Solberg var statsminister. Det er svært alvorlig, skriver Rødts stortingsrepresentant Seher Aydar i en e-post til Forskerforum.

Hun understreker at posisjonene som bestemmer over forskning og høyere utdanning «ikke kan være et resultat av vennetjenester», uansett hvilken regjering det gjelder.

Torbjørn Røe Isaksen, tidligere kunnskapsminister i Solbergs regjering, husker ikke hvem som foreslo Madsen som ny styreleder i Norges forskningsråd. Isaksen understreker at han selv ikke var inhabil i beslutningen om å utnevne Madsen.

− Madsen ble vurdert og oppnevnt på helt vanlig måte. Jeg var åpenbart ikke inhabil i forhold til ham, sier Isaksen.

Lagde lister over kandidater

Bakgrunnen for saken er at Dagens Næringsliv (DN) de siste ukene har avdekket forhold rundt styreutnevnelser under Erna Solbergs regjering tid som statsminister fra 2013. Flere utnevnelser innen forskning og høyere utdanning har kommet i søkelyset.

Mest oppmerksomhet har vært rettet mot at Sindre Finnes, Erna Solbergs ektemann, ifølge DN i forkant av Høyre og Frps regjeringsovertakelse lagde en liste over hvem som burde ut av statlige styreverv etter valget. Solberg har sagt at ut hun ikke har sett denne lista, som ble oversendt til Høyres generalsekretær Lars Arne Ryssdal.

I samme periode satte Høyres sentralstyremedlem og statsråd Thorild Widvey ifølge avisa opp en liste over nye kandidater til styreverv, som skal ha vært på mer enn 200 navn.

DN har hatt tilgang til e-poster som tyder på at lista ble delt med Widveys ektemann, Osvald Bjelland, som drev et rådgivningsfirma rettet mot næringslivet.

Et av navnene på Widveys liste var daværende leder for selskapet DNV GL (også kjent som Veritas og nå som DNV), Henrik Overgaard Madsen. DNV GL hadde omfattende forretningsmessig samarbeid med Bjelland.

− Gir inntrykk av å kunne påvirke

Madsen ble i desember 2014 oppnevnt av regjeringen som leder for et nytt styre for Norges forskningsråd. DN gjengir e-poster som viser at Bjelland var i kontakt med Madsen og andre om styrevervet i perioden rundt utnevnelsen.

Rødt vil at kontroll- og konstitusjonskomiteen skal innkalle Isaksen og Widvey til høring i den kommende kontrollsaken om habilitet i regjeringsutnevnelser. Det er ennå ikke klart om Rødt får med seg de andre partiene på dette. Aydar viser til e-postene som er omtalt i DN.

− Bjelland gir i en mail inntrykk av å kunne påvirke Solberg-regjeringens utnevnelser. Det må daværende kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen hjelpe oss å komme til bunns i, noe han selv har uttalt seg positiv til, skriver Aydar til Forskerforum.

Forskerforum har vært i kontakt med Osvald Bjelland. Han har avslått å kommentere sin rolle i saken.

E-postene som er referert i DN ser ut til å være et lite utsnitt av et stort antall e-poster, og gir ikke noe klart bilde av hva som har skjedd i saken. DN har ikke presentert annet enn indikasjoner på en mulig rolle for Bjelland i forbindelse med utnevnelsen.

Samlet regjering sto for utnevnelsen

Det var regjeringen samlet som utnevnte Madsen og resten av det nye styret i Forskningsrådet, med kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen som fagstatsråd. Isaksen sier i dag til Forskerforum at han ikke husker opprinnelsen til forslaget om Madsen som ny styreleder i Forskningsrådet.

− Jeg vet ikke om navnet kom fra embetsverket eller noen i regjeringen, sier Isaksen til Forskerforum.

Isaksen viser til at han i likhet med andre tidligere statsråder ikke lenger har tilgang på interne notater fra departementet om saksgangen.

Kjente ikke til lister

Solberg-regjeringen utnevnte ifølge DN flere styrerepresentanter fra Widveys liste til ulike posisjoner innen forskning og høyere utdanning, med styreleder i Forskningsrådet som den mest prominente.

Isaksen sier at han ikke kjente til listene som nå er omtalt i DN. Han visste imidlertid at Bjelland hadde et stort nettverk.

− Jeg er kjent med at både Thorhild og han hadde store nettverk, blant annet i næringslivet. Jeg kan ikke huske at han hadde noen rolle i at Madsen ble foreslått til dette vervet, sier han.

Tidligere kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen sier at han ikke kjente til listene over potensielle kandidater til styreverv. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

Isaksen sier at det ikke er uvanlig at aktuelle personer til verv blir diskutert uformelt i regjeringen.

− Hadde Widvey ofte mange navn?

− Thorhild hadde et stort nettverk. Hun spilte ofte inn gode navn i ulike sammenhenger, så vidt jeg husker. Men det er slik det skal være. Det er viktig å få mange gode navn på bordet før man gjør vurderinger, sier han.

Visste ikke at han var aktuell

Madsen, som var styreleder for Norges forskningsråd fra 2015 til 2019, sier til Forskerforum at han forut for utnevnelsen ikke visste at han var aktuell kandidat til vervet.

− Det er ikke noe man søker. Jeg ble kontaktet og fikk vite at regjeringen hadde besluttet at jeg skulle bli styreleder i Forskningsrådet, sier han.

Da utnevnelsen skjedde ledet Madsen DNV GL, men skulle pensjoneres året etter. Madsen bekrefter at DNV GL hadde et betydelig forretningsmessig samarbeid med Bjellands rådgivningsfirma Xynteo. På et tidspunkt eide DNV GL 10 prosent av Xynteo, og Madsen satt i styret for Xynteo i en periode.

Tidligere styreleder i Norges forskningsråd, Henrik Overgaard Madsen, sier at han ikke visste noe i forkant av utnevnelsen. Arkivfoto: DNV GL / Store norske leksikon.

Madsen sier at han ikke kan se for seg at Bjelland hadde noen rolle i at han ble utnevnt til ny styreleder i Forskningsrådet i.

− Det kan jeg ikke tenke meg. De prosessene tror jeg er ganske profesjonelle, sier Madsen til Forskerforum.

Madsen peker på at DNV GLs innsats innen forsknings og utvikling på sentrale områder ble lagt merke til av flere regjeringer. Han mener dette er en av årsakene til at han ble valgt.

− Jeg tror at jeg nøt stor respekt i regjeringen og ulike departementer for min forskningsmessige kompetanse og bakgrunn. Det var anerkjent at jeg hadde styrket DNVs investeringer og posisjoner innen forsknings- og innovasjonsområder som er viktige for Norge, sier han.

Madsens faglige bakgrunn er i tillegg til ledelse også forskning innen materialsikkerhet. Han er tidligere professor ved Danmarks Ingeniørakademi, som i dag er en del av Danmarks Tekniske Universitet.

Widvey avviser inhabilitet

Forskerforum har spurt tidligere statsråd Thorhild Widvey om det var hun som foreslo Madsen som kandidat til Forskningsrådet og om forslaget opprinnelig kom fra Bjelland. Widvey sier i en knapp e-post at hun ikke husker om Bjelland nevnte Madsen, men at hun selv kjente Madsen fra tidligere gjennom i arbeid i DNV.

Tidligere kulturminister Thorhild Widvey og ektemannen Osvald Bjelland på vei til markering av utdeling av Nobels fredspris i 2015. Widvey sier at hun ikke var inhabil i forbindelse med utnevnelse av Henriks O. Madsen til styreleder i Forskningsrådet året før. Foto: Vegard Wivestad Grøtt / NTB

Widvey har ikke svart direkte på Forskerforums spørsmål om det var hun som foreslo Madsen som ny styreleder for Forskningsrådet.

− Min relasjon til Madsen er ikke av en art som gjorde meg inhabil, så jeg kunne godt foreslått ham, for Madsen var svært godt kvalifisert, skriver Widvey.

Siden utnevnelsen skjedde som et regjeringsvedtak, pliktet alle medlemmene av regjeringen å vurdere sin habilitet. Widvey var på det tidspunktet kulturminister.

Det er ikke fastsatt noen dato for når kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget skal behandle saken.

Artikkelen er endret 29.08.23 klokka 16.00 ved at en setning er slettet. I en tidligere versjon sto det at ex-statsråd Torbjørn Røe Isaksen ikke kunne utelukke at forslaget på ny styreleder i Forskningsrådet hadde kommet fra Osvald Bjelland. Isaksen understreker at han ikke kjenner til at Bjelland hadde noen rolle i saken.

Les også: