Ny forskningsgigant skal konkurrere med Sintef. Men de 800 ansatte vet lite om hva som skal skje.
– Prosessen så langt har vært veldig eierstyrt og har gått over hodet på oss, sier Atle Blomgren, tillitsvalgt for Forskerforbundet ved forskningsinstituttet IRIS. (Foto: IRIS)

En storfusjon av flere forskningsinstitutter på Sør- og Vestlandet er planlagt gjennomført innen 1. januar 2018. Det nye storinstituttet får en omsetning på over en milliard og mer enn 800 ansatte. Det er instituttene Uni Research, Christian Michelsen Research (Bergen), IRIS (Stavanger), Agderforskning og Teknova (Kristiansand) som skal slås sammen.

Men selv om en intensjonsavtale ble inngått mellom partene før jul, har det hittil vært knapt med informasjon til de ansatte.

– Prosessen så langt har vært veldig eierstyrt og har gått over hodet på styret vårt, administrasjonen og alle fagforeningene. Og vi har opplevd usikkerhet når det gjelder hva fusjonen innebærer, sier Atle Blomgren, tillitsvalgt for Forskerforbundet ved forskningsinstituttet IRIS, som er eid både av Stiftelsen Rogalandsforskning og Universitetet i Stavanger.

Måtte selv be om å bli informert

Før helga tok derfor Blomgren selv, sammen med ansatte-representanten i styret i Stiftelsen Rogalandsforskning, initiativ til et møte mellom stiftelsen og fagforeningene.

– Vi fikk til dette møtet fordi vi har en representant i ett av våre eierstyrer. Det viser hvor viktig det er at ansatte er representert på toppen, noe vi også må få til i det nye selskapet, sier Blomgren.

I UiS sitt styre har IRIS ingen representanter, men fagforeningene jobber nå med å få kontakt også med denne eieren, opplyser han.

– Dette er mest sannsynlig den største endringen vi vil oppleve ved vår arbeidsplass på lenge, og som fagforening må vi nå komme på banen, sier han.

Les også: – Markedet styrer fusjoner i instituttsektoren

Ikke planlagt stillingskutt

Nå på fredag 12. mai skal en aksjonæravtale mellom partene være ferdigstilt. Når den er i boks, er fusjonen et faktum.

– Men det er ennå uklart hvordan organiseringen blir og det er en lang prosess å gjøre instituttene om til én stor enhet. Slik jeg har forstått det, skal ingen lokasjoner legges ned, sier Blomgren.

Men han opplyser at det er noe usikkerhet internt, selv om han foreløpig ikke har fått beskjed om at antall stillinger skal reduseres.

Blomgren er åpen for at fusjonen kan gi fordeler for forskningsmiljøene på Vestlandet.
– Målet er helt klart å konkurrere med Sintef. Og en fusjon kan være positiv hvis det kan gi effektiviseringsgevinster og spare penger, sier Blomgren.

Les også: – Instituttsektoren har for mange små og fragmenterte fagmiljø

Reagerer også i Bergen

Også ved Uni Research i Bergen har ansatte reagert på lite informasjon.

– Vi har ikke blitt involvert i det hele tatt. Med tanke på det vi vet om hvor store og alvorlige konsekvenser en eventuell fusjon kan få, og hvor mange ansatte det er snakk om, er det ekstra alvorlig, sier Tove Bjørneset, lokallagsleder for Forskerforbundet ved Uni Research til På Høyden.

Universitetsdirektør ved UiB Kjell Bernstrøm sier til På Høyden at fusjonen ikke vil få konsekvenser for de vitenskapelige ansatte, men at administrasjonen vurderes.

Komplisert eierstruktur

Bak dagens forskningsinstitutter som skal fusjonere står en rekke eiere: Disse er universitetene i Bergen, Stavanger og Agder samt de tre stiftelsene Universitetsforskning Bergen, Rogalandsforskning og Agderforskning, i tillegg til noen mindre, private eiere. Det har derfor vært en utfordring å få på plass nye eierandeler for et nytt storselskap. Da forskningsinstituttene i Bergen er størst, vil selskapet skal få hovedkontor her.

Planen i første omgang er å opprette et morselskap og utlyse direktørstillingen før
sommeren, ifølge UiS sitt styre. Fusjonen vil deretter komme i to steg.
Først blir de ulike instituttene lagt inn som datterselskaper av morselskapet, for deretter å bli organisert som et enhetlig felles institutt organisert i fagenheter på tvers av dagens institutter.

«Konsolideringen av instituttene […] vil kunne bidra til sterkere konkurransekraft innenfor oppdragsforskning, utvikling av nye forskningsområder, sterkere økonomi, bedre ressursutnyttelse og synergieffekter mellom instituttene», heter det fra UiS.

Les også:

– Fusjoner rammer administrasjonen hardt

– Fusjoner rammer administrasjonen hardt