UiT har spart over 100 millioner kroner på grunn av korona
LUKK
Annonse
Annonse

UiT har spart over 100 millioner kroner på grunn av korona

Av Julia Loge

Publisert 3. mars 2021

Færre reiser har ført til over 100 millioner kroner i reduserte utgifter for Universitetet i Tromsø.

Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet har spart 101,5 millioner kroner på på færre reiser i 2020 og 32 millioner kroner på færre møter, kurs, seminarer og bevertning. Det viser økonomirapporten til universitetsstyret torsdag 4. mars. Universitetet har også spart penger på oppvarming, elektrisitet og drivstoff.

Universitetet har heller ikke mistet oppdragsinntekter, ifølge regnskapet. Men de har hatt reduserte inntekter fra museet og parkering.

Annonse

Ifølge styrepapirene regner de med at det vil koste 15 millioner kroner over de nærmeste årene å gi forlengelser til stipendiater og postdoktorer som er forsinket på grunn av pandemien.

«Reduserte kostnader knyttet til koronapandemien er
omdisponert, og brukt til andre drift- og investeringsformål ved fakultetene», står det i sakspapirene.

Les også: