Asheim om studiesteder: «Hverken tilbudene eller strukturen kan være helt statiske over tid»
Annonse

Asheim om studiesteder: «Hverken tilbudene eller strukturen kan være helt statiske over tid»

Av Julia Loge

Publisert 28. april 2021

Det er universitetsstyrene som råder over studiestedene, ikke fusjonsvedtakene fra Kongen i statsråd, ifølge høyere utdanningsminister Henrik Asheim.

Selve vedtaket om sammenslåing fra Kongen i statsråd har blitt brukt som argument mot at Nord universitet kunne legge ned studiestedet på Nesna og mot at Oslomet kan flytte tilbud fra studiestedet på Kjeller på Romerike til studiestedet i Pilestredet i Oslo.

Men i et svar i Stortinget understreker forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim (H) onsdag at disse vedtakene bare «beskriver situasjonen på tidspunktet for sammenslåing» og at den videre utviklingen er styrets ansvar.

Annonse

«Det betyr at justeringer og tilpasninger i studietilbud og studiestruktur etter sammenslåingen ikke er et brudd med forutsetningene for sammenslåingen. Tilsvarende viser jeg til at den kongelige resolusjonen om sammenslåingen viser til at «[den] fusjonerte høyskolen vil bli landets største». Dette er ikke til hinder for at institusjonen nå er akkreditert som universitet, og at den ikke er landets største høyskole», svarer Asheim på et spørsmål fra stortingsrepresentant Sigbjørn Gjelsvik fra Senterpartiet.

Styrets ansvar

Gjelsvik spurte om regjeringen kan akseptere at Oslomets campus på Romerike «reduseres til en filial» eller om de vil en kreve en likeverdig utvikling av de to studiestedene, og viste til da sammenslåingen ble vedtatt med en Kongelig resolusjon 21. januar 2011.

Dette vedtaket har blitt brukt i diskusjonen om fordeling av ressurser mellom Oslo og Kjeller.

Et tilsvarende argument er blitt brukt på Helgeland, der Universitetet i Nordland og Høgskolen i Nesna ble slått sammen i en kongelig resolusjon 19. juni 2015. Også der har resolusjonen blitt brukt som motargument mot nedleggelsen.

I svaret sitt utdyper Asheim at det er de enkelte styrene som ansvaret for studietilbud og studiestruktur. «Det betyr at hverken tilbudene eller strukturen kan være helt statiske over tid», skriver Asheim, og understreker at alle partier unntatt Senterpartiet var enig i denne formulering da Strukturreformen ble behandlet i Stortinget.

Fortsatt på Romerike

Ved Oslomet pågår det nå en prosess for å finne andre lokaler på Romerike enn de på Kjeller, etter at styret har vedtatt å si opp leieavtalen der.

Asheim er glad for at Oslomet ikke samler alt i Oslo:

«Min forventning er at OsloMet dimensjonerer sine tilbud og sin studiestruktur ut fra en vurdering av egen kapasitet og behovene i regionen. Jeg er derfor glad for at OsloMets styre har signalisert at det også fremover ønsker en tydelig tilstedeværelse på Romerike», skriver han.

Tips oss!

Burde vi skrive mer om dette? Kontakt meg på julia.loge@forskerforum.no eller telefon/Signal til 98413337.

  • Les mer: