Universiteter klarer ikke å bruke opp pengene sine – risikerer å få inndratt store beløp
LUKK

Universiteter klarer ikke å bruke opp pengene sine - risikerer å få inndratt store beløp

Av Lina Christensen

Publisert 24. september 2021 kl. 09:49

11 universiteteter og høyskoler sliter med å bruke opp de statlige overføringene. Nå kan de bli nødt til å betale tilbake de ubrukte midlene.

En rekke universiteter og høyskoler står i fare for å måtte betale tilbake penger de har fått fra Kunnskapsdepartementet, men ikke har klart å bruke opp.

Det skriver Khrono.

Nettavisen har sjekket 15 universiteter og høyskoler, der 11 har fått beskjed fra Kunnskapsdepartementet om at de må iverksette tiltak hvis de skal unngå inndragning av midler.

Forskerforum har tidligere skrevet om at NTNU, etter et og halvt år med stengte campuser og generelt lavere aktivitet, har nesten en halv milliard på bok.

Kan ikke ha mer enn fem prosent av statlige overføringer på bok

Andre som er i faresonen er Norge handelshøyskole, Høgskulen på Vestlandet, Høgskolen i Innlandet, Høgskolen i Østfold, Oslomet og Nord universitet.

Fakta
Femprosentregelen:

I statsbudsjettet for 2021 innførte Kunnskapsdepartementet en grense på fem prosent for hvor mye penger statlige universiteter og høyskoler kan ha på bok uten å ha en plan for hva de skal brukes til.

De universitetene eller høyskolene som har avsetninger til andre formål enn investeringer på mer enn fem prosent av de årlige bevilgningene fra Kunnskapsdepartementet må forklare hva årsakene til det er.

Som hovedregel skal pengene betales tilbake til staten, men de kan søke om å få beholde en større del enn grensen på fem prosent.

En del universiteter og høyskoler har over tid slitt med å holde et aktivitetsnivå som er høyt nok til å bruke opp pengene de får hvert år. Ved utgangen av 2019 hadde universitetene og høyskolene nesten 2,5 milliarder kroner i avsetninger. Dette økte med én milliard i 2020.

Reglementet innføres fra og med 2021 og institusjonene får en tilpasningsperiode fra reglementet fastsettes frem til 31.12.2022.

Kilde: Kunnskapsdepartementet

Hvert år får universiteter og høyskoler såkalte etatstyringsbrev fra Kunnskapsdepartementet, der de får beskjed om hva de lykkes med, og hva de kan gjøre bedre. Men fra 2021 har Kunnskapsdepartementet innført en grense på fem prosent for hvor mye av de statlige overføringene universiteter og høyskoler kan ha på bok, uten å ha en plan for hva de skal brukes til. Kravet gjelder ikke avsetninger til investeringer.

Khrono har gjengitt beskjeden Kunnskapsdepartementet har sendt til Universitetet i Sørøst- Norge (USN):

«Departementet minner om det nye reglementet for avsetninger som trådte i kraft 1. januar 2021. Institusjoner som har avsetninger til andre formål på mer enn 5 % av sin bevilgning fra KD pr. 31.12.21 skal redegjøre for årsakene til dette i brev til KD. USN har avsetninger til andre formål på 9,9 % av bevilgningen fra KD pr. 31.12.20. Hvis USN har avsetninger til andre formål som overstiger 5 % av bevilgningen fra KD pr. 31.12.21 kan dette medføre at overskytende midler tilbakeføres til statskassen. USN må i 2021 iverksette tiltak for å komme seg under denne grensen.»

Mener det er feil å hastebruke pengene

Ved inngangen til 2021 hadde USN 9,9 prosent i ubrukte midler. Rektor Petter Aasen ved USN mener det blir feil å skulle hastebruke opp pengene før nyttår, bare for å unngå inndragning. I stedet vil USN beskrive og konkretisere sine avsetninger i 2021 i tråd med det nye regelverket.

– Avsetningene til andre formål er ikke planlagt å overstige fem prosent. Imidlertid har pandemisituasjonen og smitteverntiltak medført lavere eller endret aktivitet og mobilitet i hele perioden. Det innebærer utsatt virksomhet og reduserte kostnader og inntekter, forteller Aasen til Khrono.