Henter inn ekstern hjelp før hovedavtalen skal reforhandles
LUKK
Annonse
Annonse

Henter inn ekstern hjelp før hovedavtalen skal reforhandles

Av Julia Loge

Publisert 4. februar 2020

Uten et felles faktagrunnlag ble det vanskelig å forhandle om en ny hovedavtale i staten. Nå ber staten og fagforeningene om eksperthjelp.

Da hovedavtalen i staten skulle reforhandles høsten 2019 møttes partene med vidt forskjellige undersøkelser av hvordan hovedavtalen fungerer ute på de ulike arbeidsplassene. Arbeidsgiverrådet i staten hadde hatt en diskusjon på sine premisser, mens Forskerforbundet og andre fagforeninger stilte med Medbestemmelsesbarometeret.

«De sentrale partene konstaterer at de hver for seg i forbindelse med forhandlingene har innhentet og bearbeidet kunnskap fra i hovedsak sine representanter i virksomhetene. Det er dermed ikke gjennomført noe felles kunnskapsinnhenting som kan besvare spørsmålet om hovedavtalen, slik den er utformet i dag, sikrer god medbestemmelse i de statlige virksomhetene», står det i oppdragsbeskrivelsen som er lagt ut sammen med et anbud.

Annonse

Når partene ikke kunne bli enige om faktagrunnlaget, ville det også bli vanskelig å forhandle om en ny avtale. Derfor ble reforhandlingen utsatt.

De fire hovedsammenslutningene, LO Stat, Akademikerne, Unio og YS Stat, samt Kommunal- og moderniseringsdepartementet har nå lyst ut et oppdrag for å innhente systematisk informasjon fra både arbeidsgivers representanter og de tillitsvalgte.

Ifølge oppdraget finnes det relevante studier innen medbestemmelse og medvirkning i norsk arbeidsliv, men de har ikke et særskilt fokus på staten. «Eksisterende rapporter og utredninger, som ser på samarbeid og medbestemmelse innen det statlige tariffområdet, er som regel enten noe utdaterte og/eller kan oppfattes som partsinnlegg. Partene legger derfor stor vekt på å skaffe tilveie et oppdatert kunnskapsgrunnlag som tar utgangspunkt i partenes ulike ståsteder», står det i utlysningen.

Rapporten skal være klar innen utgangen av august og forhandlingene skal skje før jul, for den eksisterende hovedavtalen gjelder ut 2020.

«Formålet med Oppdraget er først og fremst å få kjennskap til hvilken kunnskap tillitsvalgte og arbeidsgiverrepresentanter på ulike nivåer i virksomhetene har om hovedavtalen. Videre ønsker de sentrale partene kunnskap om hvordan hovedavtalen forstås og praktiseres i virksomhetene. Oppdraget skal også identifisere mulige årsaker eller forklaringer til at samarbeidet oppfattes som godt eller dårlig i virksomheten, eller at det oppfattes ulikt mellom partene lokalt», står det i utlysningen.

  • Leste du denne?