Professorer og studenter står sammen i klimaprotest. Planlegger tre demonstrasjoner på Blindern.
LUKK
Annonse

Professorer og studenter står sammen i klimaprotest. Planlegger tre demonstrasjoner på Blindern.

Av Julia Loge

Publisert 4. april 2022

Senterleder Sidsel Roalkvam og student Jonas Kittelsen vil samle UiOs ansatte til klimamarkering.

– Det blir ikke første gang det står folk på Fredrikkeplassen og brøler på endring i samfunnet, sier professor Sidsel Roalkvam.

­– Nei, men det er en stund siden sist, svarer student Jonas Kittelsen.  

Fakta
Professorer og studenter protesterer på Universitet i Oslo mot mangelfull klima- og naturhandling
Tid og sted: Fredrikke Plass 6.april 11:00-11:30

Hovedbudskap
1. Gapet mellom hva vitenskapen sier, og hva politikerne gjør, er for stor til å tie stille. Når vitenskapelig kunnskap ikke tilstrekkelig blir tatt på alvor må vi protestere. Det er vårt samfunnsansvar å heve stemmen når gapet mellom handling og vitenskap er så stort, spesielt når krisen er av en eksistensiell art.

2. Klima- og naturkrisen krever fundamentale, transformative endringer som forutsetter nytenkning og kan gi muligheter for en positiv samfunnsutvikling. Krisen er systemisk og gjennomgripende, derfor kreves transformative endringer i tråd med vitenskapelig konsensus. Akademia står i en særstilling for å vise hvordan vi kan tenke nytt rundt biologisk og kulturelt mangfold, en rask omstilling bort fra oljen, behovet for nye samfunnsnormer og nye forbruksmønstre.
Det er mandag ettermiddag og et par timer før FN legger fram sin sjette hovedrapport, som handler om klimatiltak. Kittelsen kommer rett fra forelesning, som blant annet har handlet om hvorfor klimakampen går så sakte. Nå har han fått med seg Senter for utvikling og miljø (SUM) ved Universitetet i Oslo, der han er student, på å arrangere en klimademonstrasjon.

­– Det handler om å bygge et press på mange ulike samfunnslag. Hvis akademia tydelig retter kritikk mot politikerne, for å ikke vise respekt for vitenskapelig kunnskap, så er det et sterkt bilde på hvor vi er på vei, sier Kittelsen.

Roalkvam er senterleder og forklarer hvorfor senteret er med som arrangør.

­– Navnet forplikter. SUM er et barn av Brundtland-kommisjonen og et av de få sentrene som har overlevd. Det er en stor del av vår identitet og det forplikter. Jeg synes dette er en god sak å stå sammen med studentene på.

Planlegger tre demonstrasjoner

Kittelsen og Roalkvam har planlagt tre demonstrasjoner, onsdag denne uken, og så igjen om to uker og om en måned.

– Situasjonen er så kritisk at det er verd et forsøk, sier Kittelsen.

De håper på at det kommer flere og flere for hver uke. Kittelsen refererer til klimastreikeren Greta Thunberg som inspirasjon og Roalkvam viser til March for science-demonstrasjonene.

­­– Vi håper på å skape en mobiliserende dynamikk, slik at det kommer flere og flere, og at det fortsetter slik at mange kan få muligheten til å snakke, sier Kittelsen.

­­– Og jeg synes og at Fredrikkeplassen må våkne til liv, sier Roalkvam.

– D­et er ikke professorer som revolusjonerer universitetet, det er det studentene som har gjort opp gjennom historien, utdyper hun.

Vil ha lav terskel

Kittelsen håper protesten de arrangerer blir et lavterskel-tilbud for studenter, professorer og andre ansatte ved universitetet som ønsker å gjøre noe, men ikke vet helt hvor de skal starte. Det er også en av grunnene til at protesten arrangeres på Blindern i arbeidstiden, ikke i sentrum. Men det er også for å nå fram til sine egne.

– Vi vil gjerne nå våre kolleger nå, og være med på å si at vitenskapen må lyttes til og vitenskapen må lytte, sier Roalkvam.

Protesten har vært planlagt lenge, men er utsatt på grunn av pandemi og krig. Nå kommer den rett at FN, i siste del av sjette hovedrapport, advarte om at tiden nesten er ute. Dersom politikken for å forhindre klimaendringer ikke forbedres, er verden på vei mot 3,2 graders oppvarming – mye høyere enn 1,5 gradersmålet som er satt i Parisavtalen.

– Jeg er veldig bekymret for min framtid, og prøver å finne måter for at jeg får en trygg framtid. Vitenskapen er blitt så entydig, og så skremmende, sier Kittelsen.

­– Også universitetet må være sitt ansvar bevisst, gjennom både utdanningstilbud og ved å være en tydelig stemme utad, håper Roalkvam.

Les mer: