Sandra Borch: «Den akademiske ytringsfriheten er ukrenkelig»
LUKK

Sandra Borch: «Den akademiske ytringsfriheten er ukrenkelig»

Av Julia Loge

Publisert 19. desember 2023 kl. 13:02

Også de som skal samarbeide med universitetene må være klar over den akademiske friheten, skriver Sandra Borch i et svar til Stortinget.

«Denne saken er en påminnelse, ikke bare for universitetsledere, men også for deres samarbeidspartnere. De som skal samarbeide med våre universiteter må være fullt klar over at den akademiske ytringsfriheten er ukrenkelig.»

Det skriver forsknings- og høyere utdanningsminister Sandra Borch som svar til Sivert Bjørnstad fra Fremskrittspartiet.

Han spurte «Er statsråden bekymret for den akademiske friheten, og særlig ytringsfriheten til forskere, sett i lys av den siste saken ved NTNU?»

Forrige fredag trakk Anne Borg seg som rektor for NTNU med umiddelbar virkning.  

Bekymret for samfunnsdebatten

Bjørnstad viser til bekymringer for at ytringsrommet til akademikere har blitt snevret inn som følge av bestillingsverk-diskusjonen mellom NTNUs nå avgåtte rektor Anne Borg og to forskere.

«Hvis dette stemmer står vi i fare for å få en samfunnsdebatt som er smalere, mindre opplyst, og mindre basert på fakta. Det vil være en svært uheldig utvikling, både for akademiske tilsatte ved universiteter og høyskoler, men også for storsamfunnet som helhet», skriver Frp-representanten.

Nedkjølende effekt

Sandra Borch innleder med at hun er glad for at representanten løfter fram betydningen av den akademiske ytringsfriheten. Deretter viser hun til Kierulf-utvalgets rapport om akademisk ytringsfrihet og det som står om ledelsens ansvar.

«Kierulf-utvalget kom derfor med et klart råd om å lovfeste en plikt for ledelsen ved universitetene og høyskolene til å verne om den akademiske ytringsfriheten til de vitenskapelige ansatte. I tillegg kom utvalget med en grundig vurdering av hva ledelsens rolle bør være i situasjoner der ytringsfriheten kommer under utilbørlig press. Utvalget understreker der særlig at kvalitetskontrollen av akademiske ytringer skal foretas av fagfellesskapet, gjennom vitenskapelige metoder.»

Borch skriver også at en lovbestemmelse om de vitenskapelige ansattes ytringsfrihet ligger nå til behandling i Stortinget.

Borch skriver også at når ledelsen kommer med føringer for akademiske ytringer, kan det ha en nedkjølende effekt: «Ledelsen har et ansvar for å legge til rette for at fagfellesskapet har gode arenaer for diskusjon, herunder diskusjon om ytringskulturen, men utvalget er tydelige på at det ikke er opp til ledere ved institusjonene å komme med føringer for forskernes akademiske ytringer. Uavhengig av intensjonen kan slike føringer ha en «nedkjølende» effekt når de kommer fra personer som har en lederrolle i forhold til de ansatte, og det vil være ødeleggende for videre faglig debatt.»

Påminnelse til samarbeidspartnere

I tillegg til selve innlegget fra Borg, har blant annet Forskerforbundets lokallagsleder ved NTNU, Patric Wallin, vært skeptisk til kontakten mellom rektoren og organisasjonen NHO, og forholdet mellom universitetet og næringslivet.

Til sist understreker Borch at dette ikke bare handler om universitetsledelsen, men også om universitetenes samarbeidspartnere:

«Denne saken er en påminnelse, ikke bare for universitetsledere, men også for deres samarbeidspartnere. De som skal samarbeide med våre universiteter må være fullt klar over at den akademiske ytringsfriheten er ukrenkelig.»

  • Les mer om Kierulf-utvalget: