Forskerforum

desember 2011

Er du ikke fornøyd med resultatet, kan du gjøre et nytt søk.

Mangler doktorgradskandidater

EUs nye nærings-PhD mangler søkere. Lite flyttevilje og byråkrati får skylden.

– Nytt universitet fra 2014

Skissen til nye universitetet på Ås er godkjent av Kunnskapsdepartementet. Det lover godt for byggestart.

Kutter asiatiske studier

Mens verdens toppuniversiteter satser tungt på Asia, legger NTNU ned kinesiske og japanske studier.

Kjemper om plass i Kina

Amerikanske universiteter legger seg i selen for å komme inn i det kinesiske akademiske markedet.

Forbereder seg på trangere marked

Forskningsinstituttene må inn i universitets- og høyskolesektoren for å overleve, mener ledelse og ansatte ved Arbeidsforskningsinstituttet.

Midler til entreprenørskap

  Seks universiteter og høgskoler har til sammen fått 4,45 millioner kroner for å støtte innovasjon og entreprenørskap i studiene. Tildelingen er ledd i handlingsplanen «Entreprenørskap i utdanningen – fra grunnskole til høyere utdanning», skriver Kunnskapsdepartementet. Institusjonene som har fått prosjektmidler, er Høgskolen i Buskerud, Høgskolen i Sør-Trøndelag, Norsk Lærerakademi, Universitetet i Nordland, Universitetet for […]

Flest juksere i Oslo

  Antallet studenter som blir tatt for juks, og som dermed mister studieplassen, er betydelig høyere ved Universitetet i Oslo (UiO) og Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) enn ved andre store utdanningsinstitusjoner. Dette kommer fram av tall studentavisa Universitas har samlet inn fra noen av de største lærestedene i Norge. I 2011 er over […]

Mistillit ved Maihaugen

I en tilsynsrapport fra Arbeidstilsynet får museumsledelsen ved Maihaugen flengende kritikk. Store omstillinger ved museet de siste to årene har vært en stor belastning for de ansatte. Det er avdekt store psykososiale og organisatoriske utfordringer, og ifølge rapporten føler tillitsvalgte, verneombud og arbeidsmiljøutvalg at de har vært lite involvert i prosessene, skriver avisa Gudbrandsdølen Dagningen […]

Idrettshøgskole i Tromsø?

  Rektor Jarle Aarbakke ved Universitetet i Tromsø (UiT) har tatt initiativ til å utrede mulighetene for å starte opp en idrettshøgskole i Nord-Norge. Universitetet har allerede vært i dialog med Jarle Aambø, leder av Olympiatoppen, skriver UiT på sin hjemmeside.  – Får vi dette til, vil vi ha et unikt tilbud som fort kan […]

Arkiv