juni 2012

Er du ikke fornøyd med resultatet, kan du gjøre et nytt søk.

UiN utdanner i øst

  Universitetet i Nordland (UiN) får 22 millioner kroner til høyere utdanning i Ukraina og Russland. Utenriksdepartementet har gitt Nordområdesenteret (High North Center for Business) 18,1 millioner kroner over tre år til omskolering og sosial tilpasning av militære tjenestemenn og deres familier i Ukraina. UiN har også fått fire millioner fra Senter for internasjonalisering av […]

Illusjoner av vitenskap

Hva skjer i hjernen vår når vi møter gjenferd, telepati og dansende bord?

Krigens ABC

Du bør lese minst éi av desse bøkene.

Velorganisert om leiing

Analysane av leiarrolla er høgst relevante for forståinga av det norske samfunnet i 2012.

Instituttenes eget ansvar

Realiteten er at instituttene har bidratt til å undergrave sin egen posisjon, skriver seniorforsker Inge Tvedten.

FrP – for akademikere flest?

Hva er så galt med å slå opp dørene til høyere utdanning for ungdom med fagbrev, spør stortingsrepresentant Truls Wickholm.

Offensiv for forsking

Det er ikkje korrekt at høgskulen går inn for å kutte forskinga, meiner leiinga ved Høgskolen i Volda.

Forskning og distriktene

Jeg tror kanskje jeg gjøres mer elitistisk og urbanistisk enn det strengt tatt er dekning for, skriver Dag O. Hessen.

Lønn som fortjent

Forskerforbundet seirer i de fleste lønnspolitiske slag, men er allikevel på vikende front i lønnskampen, skriver kronikkforfatter Sigurd Rysstad.

Arkiv