Forskerforum

april 2013

Er du ikke fornøyd med resultatet, kan du gjøre et nytt søk.

Skal «få opp farten» på kjønnsfordelingen

Den lave andelen kvinnelige professorer skal opp med gulrot-metoden.

Strammer inn for ekstrajobb

NTNU vil innføre strengere regelverk for hva de ansatte jobber med utenom arbeidsplassen.

Ottersen fortsetter som rektor

Ole Petter Ottersen vant rektorvalgkampen ved Universitetet i Oslo, men ikke studentenes stemmer.

Juks halvert på få år

Antallet studenter som er tatt i å jukse på hjemmeeksamener har blitt mer enn halvert i ved britiske universiteter

Publiserer stadig mer

NTNUs vekst i publiseringspoeng var langt høyere enn ved universitetene i Bergen og Oslo. Men det er Ås som steg mest.

Flykter fra italienske universiteter

Universitetene mister både forelesere og studenter. De siste fem årene har en fjerdedel av vitenskapelig ansatte sluttet.

Fridom på norsk

To ambisiøse, litt sjølvtilfredse - og svært ulike bøker om fridom.

Kvinnene i mannen

Litteraturprofessoren åpner opp for nye måter å se på Ibsens karakterer i relasjon til hverandre.

Feil nivå

Eg anerkjenner at ein skolert matematikar sikkert synest dette er opplysande, men for dei fleste av oss er det uforståeleg.

Arkiv