Forskerforum

juni 2014

Er du ikke fornøyd med resultatet, kan du gjøre et nytt søk.

Medlemmene sa ja

Få Unio-medlemmer avga stemme, men resultatet ble ja til lønnsoppgjøret i staten.

Sørnorsk universitet skrinlagt

Sammenslåingsplanene ble nedstemt ved både Universitetet i Agder og Høgskolen i Telemark.

– Innsteg gagner ikke kvinner

Regjeringen vil opprette 300 innstegsstillinger, en prøveordning etter modell av stillingstypen «tenure track». Etter en tilsettingsperiode på seks til åtte år skal forskeren få fast stilling hvis vedkommende har oppfylt kravene i stillingen. Leder av Komité for kjønnsbalanse i forskning (Kif) Curt Rice mener flere faste stillinger må til for å bedre likestillingen. Han mener […]

Landssvik offentliggjøres

Landssvikarkivet fra rettsoppgjøret etter andre verdenskrig skal gjøres fritt tilgjengelig fra 1. januar 2015. Det har Riksarkivaren nå bestemt. Dermed vil arkivet bli åpent for alle som ønsker å se på materialet, ikke bare for forskere og dem som er direkte berørt av dokumentene.Annonse Landssvikarkivet inneholder dokumenter fra politietterforskningen og rettsforfølgelsen av nordmenn som var […]

Halvparten vil gå av før 67

Over 50 prosent av Unios medlemmer ønsker å gå av med pensjon før de fyller 67 år. Bare elleve prosent ønsker å jobbe etter fylte 67. – Tilrettelegging for seniorene er det som må til hvis en vil at folk skal stå lenger, sier Unio-leder Anders Folkestad til NTB.Annonse 26 prosent oppgir at de ønsker […]

Mer administrasjon

Universitet og statlige høyskoler får en stadig større andel administrative årsverk i forhold til faglige. Det framgår av Tilstandsrapporten for universitets- og høyskolesektoren. Universitetet i Nordland har lavest andel faglige årsverk blant universitetene: 1,8 for hvert administrative årsverk.Annonse En viktig grunn til utviklingen er at sektoren ikke har fått nye stipendiatstillinger med direkte bevilgning over […]

– Må samarbeide mer med Kina

Norske forskere bør forsterke forskningssamarbeidet med Kina, Canada, Singapore og Australia, heter det i en ny rapport fra Forskningsrådet om Norges internasjonale forskningssamarbeid. I dag er USA, Storbritannia, Sverige og Tyskland Norges viktigste samarbeidsland.Annonse Rapporten tar for seg alle sampubliseringer norske forskere har gjort med forskere i 57 andre land over ti år fra 2003, […]

Må legge oljeforskning på vekta

Balansen mellom petroleumsforskning og forskning på fornybar energi, kan avgjøre om universitetene er på riktig side av etikken.

Ja eller nei til 3,3?

Hvis oppslutningen i uravstemningen blir som i 2010, er det en stor mulighet for at skissen i lønnsoppgjøret blir vedtatt.

Arkiv