oktober 2015

Er du ikke fornøyd med resultatet, kan du gjøre et nytt søk.

Ikke imponert over oljepengebruk til forskning

Aldri før har forskningsbevilgningene vært så høye, men forskningens andel av statsbudsjettet går ned.

Noe annet enn å være professor

Hvordan får man Erna Solberg til å lytte? Hva skal man med fortellerteori i rikspolitikken? Petter Aaslestad oppsummerer tre år som leder av Forskerforbundet.

Forskerforbundet som fagforening og forskningspolitisk aktør

Bedre lønn og gode arbeidsvilkår vil være enda viktigere for Forskerforbundet i årene som kommer, skriver kandidat til hovedstyret Kristian Mollestad.

Advarer mot feil finansiering av undervisning og forskning

Forventningene til belønningsbasert finansiering er ofte for høye, konkluderer en rapport fra den europeiske sammenslutningen av universiteter, EUA. Rapporten peker på at kvaliteten på undervisning og forskning kan falle som følge av insentivfinansiering. Hvis institusjonene belønnes for å øke gjennomføringshastigheten for studenter og øke publiseringstallet, kan det bidra til at standarden senkes for å nå […]

Stenger hum-sam

Flere fakulteter for samfunnsvitenskap og humaniora skal stenge etter ønske fra japanske myndigheter. Universitetene bes heller å kanalisere ressursene til områder som «på en bedre måte møter samfunnets behov», skriver Times Higher Education. Av 60 statlige universiteter som tilbyr undervisning i samfunnsvitenskap og humaniora, har 26 bekreftet at de vil stenge eller nedskalere sine fakulteter. […]

Fra månen til Mars

Den andre personen til å sette sine føtter på månen, Buzz Aldrin, skal hjelpe til med å kolonisere Mars. 85-åringen overlater reisen til andre, men skal bidra til Florida Institute of Technologys plan for å nå målet innen 25 år. The Buzz Aldrin Space Institute skal åpne i løpet av høsten, og Aldrin skal selv […]

Derfor stiller jeg som kandidat til hovedstyret

Forskerforbundet bør være en tydelig og synlig samfunnsaktør, ikke bare med tanke på forskning og forskningens kår, men når det gjelder vitenskap og kunnskap i sitt hele, mener Brita Haugum.

Enklere å forske på registerdata

Forskning på data fra offentlige registre har fått en kraftig oppsving. Nå håper SSB at en enklere søknadsprosess skal øke forskningen enda mer.

– Klønete greier

Norge har fått et nytt universitet etter at fusjonssøknaden mellom Univeristetet i Nordland og Høgskolen i Nesna (som allerede var bestemt fusjonert) og Høgskolen i Nord-Trøndelag ble vedtatt av regjeringen. Det som skulle bli en stor anledning for utdanningssektoren i de to fylkene, har kommet noe i skyggen av det nye universitetets navn. – Rart […]

Arkiv