Forskerforum

februar 2021

Er du ikke fornøyd med resultatet, kan du gjøre et nytt søk.

Mange fryktet økt frafall under korona. Det motsatte skjedde.

Færre studenter har droppet ut under korona, viser tall fra fem universiteter.

Stengde arkiv får konsekvensar: – Om ei jubileumsbok kjem ut lenge etter jubileet, er jo heile poenget borte

Eitt år med periodevis stengde arkiv og sterkt reduserte opningstider har ikkje gjort det lett for forskarane. Anita Wiklund Norli strever med å få ferdig ei jubileumsbok i tide.

Skal statsansatte jobbe til de er 72 år? Unio sier nei til å heve aldersgrensen.

Hovedorganisasjonen Unio sier nei til regjeringens forslag om å øke den øvre aldersgrensen i staten fra 70 til 72 år.

Går det for fort i svingene med publisering av koronaforskning?

Omtalen av en D-vitaminstudie viser preprint-systemet på godt og vondt.

Stadig flere jobber med forskning

Nesten 90.000 jobbet med forskning og utvikling i Norge i 2019.

Norge 20200512. Studenter i korona tiden. Digital undervisning, universitet - og høgskole studier hjemme, forelesninger og oppgaver på PC. Digital hverdag, digitalt semester. Studentene har satt opp et skilt på bordet 'Happy korona time' . Hjemmeskole pga. korona Covid-19 , smittevern Interiør, bilder på vegg, skap Foto: Berit Keilen / NTB OK modeller til positiv bruk.

Jobbet mindre med studiene, men fikk rekordbra resultater på eksamen

– Jeg ser ikke bort fra at sensorene kan ha vist litt ekstra godvilje, sier professor Kjetil A. van der Wel.

«Flere unge akademikere må oppdage mulighetene som dosentstillingen rommer»

En ny bok svarer et utvetydig ja til at høyere utdanning trenger dosenter, skriver Carl Christian Bachke, medredaktør for boka.

Regjeringen letter på koronatiltakene: – Nå er det studentenes tur

Studenter kan være fysisk til stede på studiestedet, men større forelesninger og sammenkomster bør fortsatt unngås.

Politihøgskolen vedtok å flytte studieplasser til Oslo. Men departementet drar i bremsen.

Styret ved Politihøgskolen har vedtatt å flytte 24 studieplasser fra Stavern til Oslo. Nå krever Justis- og beredskapsdepartementet at dette «må forelegges JD for beslutning».

Arkiv