Ekspertutvalg foreslår å fjerne tellekantene. Det advarer et annet utvalg mot.
LUKK

Ekspertutvalg foreslår å fjerne tellekantene. Det advarer et annet utvalg mot.

Av Lina Christensen

Publisert 18. mars 2022 kl. 17:19

Det nasjonale publiseringsutvalget er urolige for kvaliteten på publiseringsindikatoren.

«Publiseringsindikatoren har utspilt sin rolle».

Det var konklusjonen til det regjeringsoppnevnte ekspertutvalget som nylig kom med en rekke forslag til endringer i finansieringssystemet for universiteter og høyskoler.

Utvalget foreslår blant annet å fjerne de fleste indikatorene som premierer forskning, deriblant publiseringsindikatoren, ofte kalt tellekantene. Det vil si at universiteter og høyskoler ikke lenger skal premieres når deres ansatte publiserer vitenskapelige artikler og bøker.

– Vi mener indikatoren hadde en effekt da den ble innført, men at den effekten langt på vei er tatt ut. Vi ser tydelig en annen publiseringskultur i sektoren nå, ikke minst blant yngre forskere, har leder i Finansieringsutvalget Siri Hatlen sagt til Forskerforum.

Urolig for kvaliteten på publiseringen

Ekspertutvalget foreslår imidlertid ikke å avvikle tellekantene fullstendig, den skal kun fjernes som del av finansieringsmodellen til universitetene og høyskolene. Det vil si at institusjonene fortsatt skal ha samme rapporteringskrav på publikasjoner.

«Vi er urolig for om det er realistisk å opprettholde høy kvalitet på indikatoren hvis den tas ut av finansieringsmodellen» skriver leder i Det nasjonale publiseringsutvalget (NPU) Anne Kristine Børresen i en pressemelding.

NPU er et nasjonalt utvalg med ansvar for den faglige forvaltningen av den norske publiseringsindikatoren. Utvalget oppnevnes av og rapporterer til Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir).

Børresen har foreløpig ikke ønsket å uttale seg om saken.

Foreslår å fjerne nivå 2

I dagens ordning får universiteter og høyskoler ulik uttelling for artikler som publiseres i tidsskrifter avhengig av om de er rangert på nivå 1 eller 2. Kun et fåtall topptidskrifter er rangert på nivå 2.

Finansieringsutvalget foreslår også å fjerne nivå 2 fra publiseringsindikatoren, slik at det bare er ett nivå igjen.

NPU mener kvalitetsvurderingene som ligger i inndelingen i to nivåer har betydning også ut over finansieringsmodellen.

«De som havner på nivå 2 gjør det etter en grundig vurdering av tidsskriftenes redaksjonelle kvaliteter og nytte for forskerne og fagmiljøene» skriver Børresen i pressemeldingen.

– Sannsynligvis ført til mer og bedre publisering

Det er ikke bare NPU som er kritiske til å fjerne publiseringsindikatoren som finansieringskilde. Det er også rektor ved Universitetet i Bergen (UiB) Margareth Hagen:

– UiB har jo ikke tjent på den resultatbaserte omfordelingen. Men det at det har ligget tellekanter og insentiver på publikasjonene, har jo ført til at forskerne og forsknings-Norge har publisert mer, og sannsynligvis bedre de siste årene, har hun sagt til Forskerforum.

NPUs leder skriver i pressemeldingen at de vil forhøre seg med fagmiljøene om hvilke ønsker de har for framtidig nivåinndeling mellom vitenskapelige tidsskrifter.

Les også: