– En kan faktisk ikke jakte på kontorstol hver dag og tro det er kult liksom

Av Liv Rønnaug Lilleåsen

Publisert 1. mai 2018

SVs Karin Andersen tar debatten om åpent kontorlandskap til Stortinget.

– Var det ikke slik at folk skulle stå i jobb selv om helsa butter og åra går? En kan faktisk ikke jakte på kontorstol hver dag i 30 år og tro det er kult liksom, det sier SVs Karin Andersen.

Hun er kritisk til arealbegrensningen på 23 kvadratmeter i alle nye statlige bygg og for planene for det nye regjeringskvartalet.

Nå tar Andersen opp saken i Stortinget.

– I flere år har SV bedt Regjeringen stoppe å planlegge for dårlig arbeidsmiljø i nytt Regjeringskvartal. De tviholder på at alt må inn på ei trang tomt. Det ødelegger både arbeidsmiljø og god byplanløsning. Forskningen viser det motsatte av det regjeringen sier, det blir ikke bra, og særlig ikke i lengden.

Samtlige fagforeninger i alle departementene har nå gått sammen om et opprop mot regjeringen.

Unio, Parat, Norsk Tjenestemannslag (NTL) og Akademikerne krever at regjeringen går bort fra arealbegrensningen, og de frykter dårligere arbeidsforhold i det nye regjeringskvartalet.

Utspillet kommer etter Brennpunkt-dokumentaren, hvor eksperter mener arealbegrensningen er et eksperiment som kan slå feil.

Landsdekkende motstand

Misnøyen er stor og debatten har rast ved flere universiteter og høyskoler etter at regjeringen i 2016 vedtok en maksbegrensning: Statlige nybygg skal ha 23 kvadratmeter per ansatt, slik Forskerforum har fortalt om tidligere.

Det betyr at det er oppgavene som avgjør hvor du jobber, såkalt free seating. Noen dager jobber du i kontorlandskap, andre dager booker du et eget kontor, og når du har veiledning eller møter må du booke rom.

Ved Høgskolen i Volda planlegges det nå åpent landskap, og Forskerforbundets klubbleder frykter at ansatte kan bli syke av å miste arbeidsroen i nytt mediebygg. Samtidig ber NTNU kommunaldepartementet om å tillatelse til å bruke en annen arealnorm enn den felles statlige, slik at alle vitenskapelige ansatte på deres nye campus kan få egne kontorer. Det skriver Khrono.no.

Tidligere i vår startet professor Kristin Killie ved UiT i gang en underskriftskampanje mot åpent kontorlandskap, som i dag har samlet over 1.000 underskrifter.

– Gambler med dårlig arbeidsmiljø

Andersen i kommunal- og forvaltningskomiteen på Stortinget har stilt spørsmål til kommunal- og moderniseringsminister, Monica Mæland (H), og regner med svar i Spørretimen neste uke:

Fakta

Disse institusjonene får nye bygg med åpent kontorlandskap:

  • NTNU: Teknologibygget ved NTNU og nye campus. 
  • NMBU: Den nye Veterinærhøgskolen i Ås. 
  • UiO: Det nye bygget for Livsvitenskap. 
  • OsloMet: Mulig ombygging på campus Pilestredet og eventuelt nybygg i Lillestrøm. 
  • HVL: Kronstad 2-bygget kan stå ferdig i 2020. 
  • UiT: Det nye bygget for Institutt for lærerutdanning og pedagogikk. Skal etter planen stå klart i 2020.

«Regjeringen har bestemt at nytt regjeringskvartal skal huse mange departement. Det legger uønskede begrensinger på areal til ansattes arbeidsmiljø og oppgaveløsning. Forskning bla fra Arbeidstilsynet viser at det valgte arbeidsplasskonseptet kan gi økt sykefravær, svekket samarbeid og effektivitet. Ansattes innspill er ikke hensyntatt. Hvorfor overser Regjeringen forskning og gambler med dårligere arbeidsmiljø, mindre effektiv statsforvaltning og mer sjukefravær og utstøting?».

Kritikken mot planene i nye Regjeringskvartalet tok hun også opp i innstillingen fra kommunal- og forvaltningskomiteen om bevilgninger i Statsbudsjettet for 2018. Andersen advarer mot å la behovet for å få ned prosjektkostnadene gå ut over muligheten for den enkelte å arbeide effektivt.

– Det er avgjørende at nye og gamle bygg må legge til rette for at de ansatte kan gjøre jobben sin mest mulig effektivt. Selv en liten nedgang i effektiviteten vil fort overstige innsparinger i husleiekostnader.

Videre viser hun til forskning fra blant annet overlege i Arbeidstilsynet, publisert i Helserådet om dokumentert økt sykefravær, betydelig effektivitetstap, svekket samarbeid og dårlig arbeidsmiljø knyttet til disse arbeidsplasskonseptene. Brukerundersøkelser bekrefter funnene ved at ansatte rapporterer om konsentrasjonsvansker og mistrivsel.

Statsbyggs administrerende direktør, Harald Nikolaisen, har tidligere uttalt at arealnormen er grundig utredet, og at den er basert på forskning, erfaringer og løsninger i privat sektor, løsninger i EU-land, samt Statsbyggs faglige vurderinger og erfaringer fra egne bygg.