Forskerforum

november 2011

Er du ikke fornøyd med resultatet, kan du gjøre et nytt søk.

– Praktiserer kravene ulikt

Det er vanskeligere å oppfylle kravene til doktorgrad i sosiologi enn psykologi, mener forsker.

Vil ikkje bli høgskole

Høgskolen i Lillehammer vil berre fusjonere for å bli universitet. Framtida for Universitetet i Innlandet er uviss.

Forskningsinstituttene kutter ansatte

Nofima nedbemannet tidlig, og andre institutter vil følge. Sintef kutter ti stillinger.

Møter ny finanskrise

Nullvekst i det offentlige forskningsbudsjettet de siste to årene skremmer norsk industri fra å investere i forskning.

Nye gifteplaner for HiOA

Høgskolene i Oslo og Akershus har knapt rukket å slå seg sammen før nye institusjoner inviteres til ekteskap. Ansatte mener det er for tidlig å fusjonere igjen.

1 av 4 mistrives på jobb

Siden 2008 er andelen misfornøyde ansatte ved tidligere Høgskolen i Oslo doblet.

– Hvor er Stordalen og Spetalen?

Trine Skei Grande etterlyste Petter Stordalen og Øystein Stray Spetalen under Forskerforbundets årlige forskningspolitiske konferanse.

– Forskning må vies tillit og interesse

- Tiden er forskningens viktigste ressurs, sier professor Dag Hessen. Han vil ha statsministeren på banen for å heve forskningen.

Forskningsråd til Moskva

Regjeringen oppretter en ny utdannings- og forskningsråd ved den norske ambassaden i Moskva.

Arkiv