mai 2013

Er du ikke fornøyd med resultatet, kan du gjøre et nytt søk.

Siste utvei for oppsagt forsker

For første gang på mange år anker Forskerforbundet en sak inn for Høyesterett.

Juks halvert

Antallet studenter som er tatt i å jukse på hjemmeeksamener, er blitt mer enn halvert ved britiske universiteter, skriver The Telegraph. Årsaken skal være en omfattende kampanje mot «klipp og lim»-kulturen ved å bruke programvare som kan analysere tekster og gjenkjenne plagiat. Kampanjen startet i 2002. I 2005 ble det funnet omfattende plagiat i 7,7 […]

Svenskfinsk forvirring

Svenske studenter som søker seg til Helsingfors universitet, er blitt tvunget til å gjennomføre – og betale for – en språktest i svensk som andrespråk, skriver avisen Hufvudstadsbladet. Universitetet, som gir undervisning på både finsk og svensk, har ikke godtatt svensk vitnemål fra videregående som tilstrekkelig bevis på at den søkende kan svensk. Etter at […]

Konkurranse fremfor demokrati

– Universitetenes primære oppgave er ikke lenger å fremme demokrati, men næringslivets konkurranseevne, sier professor Ove Kaj Pedersen ved Copenhagen Business School til danske Universitetsavisen. Han mener universitetene har fått en ny rolle fordi staten har gått fra å være en velferdsstat til å bli en konkurransestat. Han argumenterer for at universitetene brukes som et […]

Bytter til engelsk

Til høstsemesteret bytter Institut for Matematiske Fag ved Københavns Universitet fra dansk til engelsk som undervisningsspråk, også på eksamen. Fakultetsledelsens beslutning har imidlertid ikke falt i god jord hos instituttledelsen, som mener endringen fører til alvorlige problemer. – Vi vet at det er best for de danske studentene å få undervisning på dansk, sier viseinstituttleder […]

– Engelsk er nøkkelen til suksess

– Nøkkelen til å gjøre en høyskole internasjonalt konkurransedyktig er at all undervisning foregår på engelsk. Det sier økonomiprofessor Åke E. Andersson ved Internationella handelshögskolan i Jönköping til fagbladet Universitetsläraren. Han er medforfatter av en rapport om Øresundsregionen, som anbefaler at det opprettes en internasjonal handelshøyskole i regionen. Rapporten anbefaler også at andre institusjoner i […]

Vedlikeholdsbehov gir ingen skatteletter

SV vil redusere midlertidigheten med ti prosent i året og beholde skattenivået for å finansiere universitetsbygg.

Maktkamp på Ås

Styret som har ansvaret for opprettelsen av det nye universitetet på Ås, vet ikke hva et universitet er, mener tillitsvalgt.

Svar til rektor Aarbakke

Rektor ved Universitetet i Tromsø forsøker å fremstille mangelfull personalpolitikk som lytefri, mener tillitsvalgt.

Arkiv